Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiina Laamanen

Tutkija

Vesikeskus, Vesien kunnostus (20 % työajasta)
Väitöskirjatutkija, Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö,
Oulun yliopisto (9/2020-8/2024, 80 % työajasta)


FM, perinnöllisyystiede, Helsingin yliopisto, 2019
Bioanalyytikko, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. +358 295 251 795

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Oulun toimipaikka
Käyntiosoite: Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu
Postiosoite: PL 413, 90014 Oulun yliopisto

@ Twitter, ResearchGate, Linkedln

TiinaLaamanen
 

Tehtävät

Vesien tilaan ja kunnostukseen liittyvien tutkimushankkeiden suunnittelu, toteutus ja koordinointi. Vesibiologisten aineistojen analysointi molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmillä ja menetelmien kehittäminen. Kaivosvesien puhdistukseen mikrobien avulla liittyvä erikoistuminen ja tehtävät.

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksen Oulun toimipaikassa vuodesta 2012 alkaen erilaisissa vesistöjen tilaan ja kunnostukseen liittyvissä hankkeissa. Olen pohjakoulutukseltani mikrobiologiaan erikoistunut bioanalyytikko (OAMK, 2010). Opiskelin työn ohessa vuosina 2016–2019 Helsingin yliopistossa biotieteiden maisteriohjelmassa. Pääaineeni oli perinnöllisyystiede ja erikoistumislinjanani mikrobigenetiikka. Tein pro gradu -työni Mikrobit virtavesien ympäristön tilan kuvaamisessa: Harvinaisten lajien poiston vaikutus yhteisö-ympäristösuhteisiin Jani Heinon Large-Scale Ecology lab -tutkimusryhmässä.

Toimin EU-rahoitteisten Kaivoksen sulkeminen – vaikutukset ja uudet mahdollisuudet ”KAIVASU” -hankkeen SYKEn osuuksien projektipäällikkönä. Koordinoin myös SYKEen v. 2020 alusta perustettua ”eDNA ja muut molekyylibiologiset seurantamenetelmät” -ideointitiimiä. Lisäksi työtehtäviini kuuluu monipuolisesti erilaisia vesien tilaan, kaivosvesiin ja molekyylibiologisten menetelmien kehittämiseen liittyviä hanketöitä.

Työskentelen tällä hetkellä 80 % työajastani Väitöskirjatutkijana Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikössä Suomen Akatemian rahoittamassa “Capturing the unknown microbial players and genes involved in the cycling of arsenic and antimony in Northern peatland soils” -projektissa.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Mikrobit
  • Molekyylibiologiset menetelmät
  • Bioinformatiikan työkalut
  • Kaivosvedet
  • Vesien tilaan ja kunnostukseen liittyvien tutkimushankkeiden suunnittelu, toteutus ja koordinointi

Keskeisimpiä tutkimushankkeita

Julkaisut

Tiina Laamanen julkaisut

Julkaistu 15.5.2020 klo 11.41, päivitetty 16.12.2020 klo 16.22

Kohderyhmä: