Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Topi Turunen

Topi Turunen
  

   

   Tutkija
   Ympäristöpolitiikkakeskus


    OTT (ympäristöoikeus)


    Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
    Puhelin: 0295251929, 0442799499
    Suomen ympäristökeskus, ympäristöpolitiikkakeskus
    Käyntiosoite: Latokartanonkaari 11
    Postiosoite: 00790 HELSINKI

 

 

Tehtävät

Työssäni tutkin EU:n ja kansallisen kiertotalouden sääntelyn erilaisia tulkintaongelmia ja sääntelyn systematiikkaa. Tutkimuksessani olen erityisesti keskittynyt jätteiden palauttamiseen tuotantoprosesseihin. Tarkastelen esimerkiksi rajapintaa jäte-, tuote- ja kemikaalisääntelyn välillä. Sääntelyn kehittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä ja toteuttaa kiertotalouden tavoitteita. Hankkeessa ”Jätteeksi luokittelun päättymisen hyödyt ja haitat” tarkastelimme yhdessä kollegojeni kanssa sitä, kuinka jätteeksi luokitellut aineet ja esineet voivat lainsäädännön puitteissa tulla luokitelluiksi ei-jätteiksi ja millainen vaikutus tällä on niiden hyödyntämistä koskevaan sääntelyyn ja hyödyntäjiä koskeviin velvoitteisiin. Olen mukana myös useissa muissa hankkeissa, joissa käsitellään kiertotaloutta, materiaalien tehokasta hyödyntämistä sekä jäteperäisten materiaalien turvallisuutta. Muissa hankkeissa tutkimukseni on käsitellyt esimerkiksi rakennusten energiatehokkuutta sekä rakennusmateriaaleille asetettavien päästökattojen mahdollisuutta.

Uusimmat julkaisut

Romppanen, Seita – Turunen, Topi. Kiertobiotalouden oikeus osana kestävän talouden transitiota. Ympäristöjuridiikka 1/2019, s. 35–62.

Turunen, Topi. The Concepts of Waste and Non-waste in the Circular Economy. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies., no 181.

Talus, Kim – Turunen, Topi. Regulating Emerging Technologies: Regulation and Innovation in Waste-to-Energy. Teoksessa Post, Harry H.G.: From Waste to Energy: Technology, The Environment and the Implications under EU Law. Eleven International Publishing 2018, s. 169–189.

Turunen, Topi. Kemikaali-, tuote- ja jätesääntelyn rajapinnan ongelmakohdat – Kommentteja komission tiedonannosta keskinäisistä yhteyksistä. Ympäristöjuridiikka 1/2018, s. 44–60.

Kauppila, Jussi – Turunen, Topi – Häkkinen, Eevaleena – Salminen, Jani – Lazarevic, David. Jätteeksi luokittelun päättymisen hyödyt ja haitat. Ympäristöministeriön raportteja 9/2018.

Raitanen, Elina – Antikainen, Riina – Turunen, Topi – Primmer, Eeva – Seppälä, Jyri. Biomassan kaskaditoimet ja muut politiikkatoimet – Synergiat ja ristiriidat. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2017.

Turunen, Topi. Deconstructing the Bottlenecks of Waste Legislation: The End-of-Waste Regulation. Journal for European Environmental & Planning Law, Volume 14, Issue 2 (2017), s. 186–207.

Alaranta, Joonas – Turunen, Topi. Drawing a Line between European Waste Regulation and European Chemicals Regulation. RECIEL, Volume 26, Issue 2 (2017), s. 163–173.

Turunen, Topi. Näkymiä jätteenpolton tulevaisuuteen – kommentteja komission tiedonannosta jätteenpolton asemasta kiertotaloudessa. Edilex 2017/20, 9 s.

Julkaistu 12.2.2018 klo 14.18, päivitetty 9.7.2019 klo 13.38