Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Topi Turunen

Topi Turunen
  

   

   Tutkija
   Ympäristöpolitiikkakeskus


    HTM (ympäristöoikeus)


    Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
    Puhelin: 0295251929, 0442799499
    Suomen ympäristökeskus, Ympäristöpolitiikkakeskus
    Käyntiosoite: Mechelininkatu 34a
    Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki

 

 

Tehtävät

Työssäni tutkin EU:n ja kansallisen jätesääntelyn erilaisia tulkintaongelmia ja sääntelyn systematiikkaa. Tutkimuksessani olen erityisesti keskittynyt jätteen hyödyntämiseen ja jätteiden palauttamiseen tuotantoprosesseihin. Lisäksi tarkastelen rajapintaa jäte-, tuote- ja kemikaalisääntelyn välillä.
Sääntelyn kehittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä ja toteuttaa kiertotalouden tavoitteita. Hankkeessa ”Jätteeksi luokittelusta päättymisen hyödyt ja haitat” tarkastelimme yhdessä kollegojeni kanssa sitä, kuinka jätteeksi luokitellut aineet ja esineet voivat lainsäädännön puitteissa tulla luokitelluiksi ei-jätteiksi ja millainen vaikutus tällä on niiden hyödyntämistä koskevaan sääntelyyn ja hyödyntäjiä koskeviin velvoitteisiin. 

Uusimmat julkaisut

  • Kauppila, Jussi – Turunen, Topi – Häkkinen, Eevaleena – Salminen, Jani – Lazarevic, David: Jätteeksi luokittelusta poistumisen hyödyt ja haitat. Ympäristöministeriön raportteja 9/2018.
  • Raitanen, Elina – Antikainen, Riina – Turunen, Topi – Primmer, Eeva – Seppälä, Jyri: Biomassan kaskaditoimet ja muut politiikkatoimet – Synergiat ja ristiriidat. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2017.
  • Turunen, Topi: Deconstructing the Bottlenecks of Waste Legislation: The End-of-Waste Regulation. Journal for European Environmental & Planning Law, Volume 14, Issue 2 (2017), s. 186–207.
  • Alaranta, Joonas – Turunen, Topi: Drawing a Line between European Waste Regulation and European Chemicals Regulation. RECIEL, Volume 26, Issue 2 (2017), s. 163–173.
  • Turunen, Topi: Näkymiä jätteenpolton tulevaisuuteen – kommentteja komission tiedonannosta jätteenpolton asemasta kiertotaloudessa. Edilex 2017/20, 9 s.
Julkaistu 12.2.2018 klo 14.18, päivitetty 12.2.2018 klo 14.17