Tuija Mattsson

 

Tuija Mattsson


Ryhmäpäällikkö, Ekosysteemien toiminta -ryhmä
Erikoistutkija
Biodiversiteettikeskus

FT (akvaattiset tieteet)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295 251 418

Suomen ympäristökeskus
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Google Scholar, Twitter, LinkedIn

 

Nykyinen tehtävä

Työskentelen ryhmäpäällikkönä SYKEn Biodiversiteettikeskuksen ekosysteemien toiminta –ryhmässä. Tutkimustyötä teen biogeokemiallisiin kiertoihin, ilmastonmuutokseen ja ekosysteemipalveluihin liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • hiilen ja ravinteiden biogeokemialliset kierrot
  • maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutus huuhtoumiin valuma-alueilta ja pitoisuuksiin vesistöissä
  • ekosysteemipalvelut

Tausta

Valmistuin maatalous-metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenani limnologia. Väittelin tohtoriksi vuonna 2010 akvaattisista tieteistä Helsingin yliopistossa aiheena "Maankäytön ja ilmaston vaikutus orgaanisen aineen, sulfaatin ja emäskationeiden huuhtoutumiseen boreaalisilta valuma-alueilta".

Viimeisimmät projektit

FEO (Suomen ekosysteemiobservatorio) (2020-2024, Ympäristöministeriö)

TurVI (Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan) (2020-2023, Euroopan aluekehitysrahasto)

MetsäVesi (Metsistä ja Soilta tuleva Vesistökuormitus 2020) (2019, VN TEAS)

FRESHABIT LIFE IP (Towards Integrated Management of Freshwater Natura 2000 Sites and Habitats) (2016-2022, EU Life)

CAPITAL (Arctic Freshwater Capital in Nordic Countries) (2016-2018, Pohjoismainen ministerineuvosto)

TEAQUILA (Fluxes of Terminal Electron Acceptors: Linking Human Disturbance to the Health of Aquatic Systems) (2012-2016, Suomen Akatemia)

DOMQUA (Drinking water treatment adaptation to increasing levels of DOM and changing DOM quality under climate change) (2014-2016, NordForsk)

Biogeochemistry of the Baltic Sea in a Changing Climate: From Catchment to Open Sea (2009-2013, FiDiPro-project, Suomen Akatemia)

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeiden ja -kustannusten selvitys (2011-2012, Maa- ja metsätalousministeriö)

MAHA (Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen) (2010-2012, Maa- ja metsätalousministeriö)

Ympäristön tilan seurannan strategia vuoteen 2020 (2010-2011, Ympäristöministeriö)

VACCIA (Vulnerability Assessment of Ecosystem Services for Climate Change Impacts and Adaptation) (2009-2011, EU Life)

Muu toiminta

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon ohjausryhmän jäsen.

Julkaisut

Julkaistu 3.10.2017 klo 14.43, päivitetty 1.11.2022 klo 12.45

Aihealue:
Kohderyhmä: