Tuija Mattsson

Ryhmäpäällikkö, erikoistutkija

FT (akvaattiset tieteet)

© Luukas Myller

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295 251 418

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Luontoratkaisut
Ekosysteemit
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Google Scholar, Twitter, LinkedIn

Nykyinen tehtävä

Työskentelen ryhmäpäällikkönä Syken luontoratkaisujen ekosysteemit -ryhmässä. Tutkimustyötä teen biogeokemiallisiin kiertoihin, ilmastonmuutokseen ja ekosysteemipalveluihin liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • hiilen ja ravinteiden biogeokemialliset kierrot
 • maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutus huuhtoumiin valuma-alueilta ja pitoisuuksiin vesistöissä
 • ekosysteemipalvelut

Tausta

Valmistuin maatalous-metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenani limnologia. Väittelin tohtoriksi vuonna 2010 akvaattisista tieteistä Helsingin yliopistossa aiheena "Maankäytön ja ilmaston vaikutus orgaanisen aineen, sulfaatin ja emäskationeiden huuhtoutumiseen boreaalisilta valuma-alueilta".

Viimeisimmät projektit

 • FEO (Suomen ekosysteemiobservatorio) (2020-2024, Ympäristöministeriö)
 • TurVI (Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan) (2020-2023, Euroopan aluekehitysrahasto)
 • MetsäVesi (Metsistä ja Soilta tuleva Vesistökuormitus 2020) (2019, VN TEAS)
 • FRESHABIT LIFE IP (Towards Integrated Management of Freshwater Natura 2000 Sites and Habitats) (2016-2022, EU Life)
 • CAPITAL (Arctic Freshwater Capital in Nordic Countries) (2016-2018, Pohjoismainen ministerineuvosto)
 • TEAQUILA (Fluxes of Terminal Electron Acceptors: Linking Human Disturbance to the Health of Aquatic Systems) (2012-2016, Suomen Akatemia)
 • DOMQUA (Drinking water treatment adaptation to increasing levels of DOM and changing DOM quality under climate change) (2014-2016, NordForsk)
 • Biogeochemistry of the Baltic Sea in a Changing Climate: From Catchment to Open Sea (2009-2013, FiDiPro-project, Suomen Akatemia)
 • Metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeiden ja -kustannusten selvitys (2011-2012, Maa- ja metsätalousministeriö)
 • MAHA (Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen) (2010-2012, Maa- ja metsätalousministeriö)
 • Ympäristön tilan seurannan strategia vuoteen 2020 (2010-2011, Ympäristöministeriö)
 • VACCIA (Vulnerability Assessment of Ecosystem Services for Climate Change Impacts and Adaptation) (2009-2011, EU Life)

Muu toiminta

Julkaisut

Julkaistu 3.10.2017 klo 14.43, päivitetty 20.6.2023 klo 10.50

Aihealue:
Kohderyhmä: