Ville-Veikko Paunu

Tutkimusinsinööri 

paunu_henkiloesittelykuva

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251 498

Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus/ Ilmasto ja ilmansuojelu
Katuosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Ville-Veikko Paunu @LinkedIn

Tutkimusaiheet

  • Ilmapäästöjen yhdennetty arviointimallinnus. Koko maan päästöjen arviointi sekä hiukkasten leviäminen ja terveys- ja ilmastovaikutusten arviointi nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa.
  • Päästöjen spatiaalinen jakautuminen. Spatiaalisten jakaumien vertailu ja kehittäminen paikallis-, valtio-, alue- ja globaalitasoilla.
  • Puun pienpolton päästöt.
  • Metsäpalot, erityisesti päästöarvioinnit Arktisella alueella.
  • Geoinformatiikan jatko-opinnot, väitöskirjan aihe ”Ilmansaasteiden spatiaalinen mallinnus yhdennetyssä arviointimallinnuksessa”

Päästöjen alueellinen skenaariomallinnus FRES

Projektit

  • Mustan ja ruskean hiilen vaikutukset säteilypakotteeseen ilmakehässä ja kryosfäärissä (BBrCAC)
  • Ilmastoon ja ilmansaasteisiin vaikuttava arktinen musta hiili (ABC-iCAP)​ (vain englanniksi)
  • Ilmansaasteiden vaikutusten jakautuminen ja siihen liittyvät terveysvaikutukset ja hyvinvointi Pohjoismaissa (NordicWelfAir)
  • Hiilineutraaliuden spatiaalisesti tarkka yhdennetty arviointi boreaalisessa maisemassa ja alueilla (C-NEUT)
  • Kattavampi hankeluettelo

Julkaisut

Julkaistu 7.6.2017 klo 16.25, päivitetty 4.5.2022 klo 12.10

Kohderyhmä: