Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uusia avoimia rajapintoja rakennusperintölailla suojelluista kohteista

Uutinen 9.10.2018 klo 16.24

SYKE on julkaissut uusia avoimia rajapintoja rakennusperintölailla suojelluista kohteista. Saatavilla on WMS, WFS ja REST-rajapinnat. Rajapinnat on tuotettu SYKEn ja Museoviraston yhteistyönä Kulttuuriympäristöt yhteiseen käyttöön! –hankkeessa osana rakennetun ympäristön digitalisaatiota vauhdittavaa KIRA-digi-hanketta.

Rakennussuojeluprosessissa on monta toimijaa. Päätöksen rakennusperintölailla suojelemisesta tekee ELY-keskus ja YM vahvistaa päätöksen. Museovirasto puolestaan antaa suojeluesityksestä lausunnon, ja seuraa suojeluasian edistymistä. Tiedot suojelukohteista ja -prosessista tallennetaan ELY-keskuksissa SYKEn alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön paikkatietojärjestelmään (GISALU) ja Museovirastossa rakennusperintörekisteriin. Tässä hankkeessa GISALUn tietomallia muutettiin palvelemaan paremmin Museoviraston ja muiden toimijoiden tarpeita. Lisäksi GISALUsta julkaistavaan rajapintaan lisättiin kohdekohtainen linkki Museoviraston rakennusperintörekisteriin eri aineistojen yhteentoimivuuden parantamiseksi. Hankkeessa myös korjattiin ja täydennettiin aineistoja SYKEn ja Museoviraston yhteistyönä.

Särestöniemi Kittilässä on suojeltu rakennusperintölailla. Kuva Johanna Forsius/Museovirasto
Särestöniemi Kittilässä on suojeltu rakennusperintölailla. © Johanna Forsius/Museovirasto

Lisätietoja

Suorat linkit rajapintoihin

SYKEn rakennussuojelukohteet-WFS
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/SYKE/SYKE_Rakennussuojelukohteet/MapServer/WFSServer?

SYKEn rakennussuojelukohteet-WMS
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/SYKE/SYKE_Rakennussuojelukohteet/MapServer/WmsServer?

SYKEn rakennussuojelukohteet-REST
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_Rakennussuojelukohteet/MapServer

SYKEn suojellut alueet INSPIRE-WMS
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_SuojellutAlueet/MapServer/WmsServer?

SYKEn INSPIRE-WFS, jossa on mukana myös suojellut alueet
http://geoserver.ymparisto.fi/geoserver/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities


Kohderyhmä: