Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Tietojen yhteiskäyttö

Uutinen 14.3.2018 klo 12.24

Viiden haastatteluvideon sarjassa, Envibase –hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Tietojen yhteiskäyttö -osahankkeessa kehitettiin työkaluja, palveluita ja toimintatapoja, joiden avulla edistetään paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistojen käyttöä, jakelua ja hyödyntämistä ympäristöhallinnon eri prosesseissa. Samat ratkaisut mahdollistavat aineistojen helpomman hyödyntämisen myös ympäristöhallinnon ulkopuolella. Toteuttavien erillisten palveluiden avulla demonstroitiin kehittyneen infrastruktuurin käyttöä. Keskeisessä roolissa oli avoimen ympäristötiedon ja sen yhteiskäyttöisyyden lisääminen. Tuloksista kertoo Yki Laine (SYKE).
       

   

Envibase-hanke toteuttaa digitalisaation ja sen uudenlaisen hyödyntämisen edellyttämää hyvän tiedon hallinnan infrastruktuuria. Hankkeessa avataan, yhtenäistetään ja käyttöönotetaan laajasti ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tietoja sekä palveluita. Tehty työ keskittyy ennen kaikkea paikka-, satelliitti-, eliölaji- ja kansalaishavaintotietoihin.

Envibase toteutetaan viidessä osahankkeessa:

 1. Tietojen yhteiskäyttö,
 2. Kansallinen lajitietokeskus,
 3. Kansallinen Satelliittidatakeskus,
 4. Kansalaishavainnot ja
 5. Tutkimusaineistoalusta.

Osahankkeiden tulokset ilmentyvät erilaisina sähköisinä palveluina ja julkaistuna tietoaineistoina, joiden saavuttamiseksi tehtiin merkittävää teknisen taustainfrastruktuurin kehitystyötä. Hankkeessa toteutettujen palveluiden kautta on saatavilla huomattavia määriä erilaisia ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä havaintotietoja sekä aineistoja.

ENVIBASE-logo

Lisätietoja

 • Tietojen yhteiskäyttö
  Yki Laine, Suomen ympäristökeskus SYKE
  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Envibase-hanke
  Saku Anttila, Suomen ympäristökeskus SYKE
  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Muiden osahankkeiden videot


Kohderyhmä: