Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Muutoksia SYKEn INSPIRE-katselupalveluihin (WMS) syyskuussa

Uutinen 14.9.2020 klo 10.12

SYKEn INSPIRE-direktiivin mukaisten katselupalvelujen (WMS) muutostyö on lopuillaan. Viimeiset rajapintapalvelut muuttuvat INSPIRE-direktiivin vaatimuksia vastaaviksi 29.9.2020. Samassa yhteydessä julkaistaan kaksi uutta INSPIRE-direktiivin mukaista katselupalvelua. Muutostyöt aiheuttavat katkoksen SYKEn rajapintojen käyttöön klo 14.30-18.

Syyskuussa muuttuvat rajapintapalvelut:

  • Alueiden hallinta ja rajoitukset 2
  • Korkeus
  • Luonnonriskialueet
  • Ortoilmakuvat
  • Ympäristön tilan seuranta

Uudet rajapintapalvelut:

  • Alueiden hallinta ja rajoitukset 3
  • Väestön terveys ja turvallisuus

Muutokset koskettavat karttatasojen nimeämistä kaikilla rajapinnoilla sekä karttatasojen lukumäärää ja ryhmittelyä osalla rajapinnoista. Rajapintapalvelujen kuvaustyylit noudattavat ensisijaisesti INSPIRE-direktiivin vaatimuksia. Alueiden hallinta ja rajoitukset 2, Alueiden hallinta ja rajoitukset 3, Väestön terveys ja turvallisuus sekä Ympäristön tilan seuranta -rajapinnoille on tehty INSPIRE-direktiivin mukaisten tyylien lisäksi rinnakkaiset tyylit karttatasojen esittämisen selkiyttämiseksi. Kyseisillä rajapinnoilla INSPIRE-kuvaustyylit on toteutettu käyttäen sld-tiedostoja.

Alueiden hallinta ja rajoitukset 2 -katselupalveluun jää toistaiseksi myös Vesiliikenteen aluerajoitukset -aineistotaso, vaikka aineiston ylläpito on jo siirtynyt Väylävirastolle. Aineisto ei päivity enää tälle rajapinnalle ja se tulee poistumaan rajapinnalta siirtymäajan jälkeen 1.12.2020.

Vaikutukset rajapintoihin

INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset2-rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset2/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti:

AM.BathingWaters (0)
AM.MaastoliikenteenAluerajoitukset (1)
AM.KoskiensuojelulaillaSuojellutVesistot (2)
AM.VesiliikenteenAluerajoitukset (3)

INSPIRE/SYKE_Korkeus -rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_Korkeus/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti:

EL.SpotElevation (0)
EL.ContourLine (1)
EL.Syvyysalue (2)

INSPIRE/SYKE_Luonnonriskialueet -rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_Luonnonriskialueet/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti:

NZ.RiskZone (0)
     NZ.Merkittavat_tulvariskialueet (1)
NZ.HazardArea Vesistötulva (2)
     NZ.Infoviivat_Vesistotulva (3)
     NZ.Tulvavaarakartoitetut_alueet_Vesistotulva (4)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Vesistotulva_1_1000a (5)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Vesistotulva_1_250a (6)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Vesistotulva_1_100a (7)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Vesistotulva_1_50a (8)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Vesistotulva_1_20a (9)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Vesistotulva_1_10a (10)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Vesistotulva_1_5a (11)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Vesistotulva_1_2a (12)
NZ.HazardArea Meritulva (13)
     NZ.Infoviivat_Meritulva (14)
     NZ.Tulvavaarakartoitetut_alueet_Meritulva (15)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Meritulva_1_1000a (16)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Meritulva_1_250a (17)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Meritulva_1_100a (18)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Meritulva_1_50a (19)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Meritulva_1_20a (20)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Meritulva_1_10a (21)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Meritulva_1_5a (22)
     NZ.Tulvavaaravyohykkeet_Meritulva_1_2a (23)
NZ.Tulvadirektiivin_mukaiset_tulevaisuuden_tulvat (24)

INSPIRE/SYKE_Ortoilmakuvat-rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_Ortoilmakuvat/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti:

OI.OrthoimageCoverage.2012 (0)
OI.OrthoimageCoverage.2006 (1)
OI.OrthoimageCoverage.2000 (2)

INSPIRE/SYKE_YmparistontilanSeuranta-rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_YmparistontilanSeuranta/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti:

EF.Vesienhoitoalueiden_seurantapaikat_pintavesi (0)
EF.Vesienhoitoalueiden_seurantapaikat_pohjavesi (1)
EF.Hydrologiset havaintopaikat käytössä olevat (2)
     EF.Vedenkorkeus_W (3)
     EF.Virtaama_Q (4)
     EF.Valunta_R (5)
     EF.Lumilinjamittaus_S (6)
     EF.Jaanpaksuus_I (7)
     EF.Pintaveden_lampotila_T (8)
     EF.Lampotilaluotaus_TS (9)
     EF.Haihdunta_E (10)
EF.Hydrologiset havaintopaikat lopetetut (11)
     EF.Vedenkorkeus_W_lopetetut (12)
     EF.Virtaama_Q_lopetetut (13)
     EF.Valunta_R_lopetetut (14)
     EF.Lumilinjamittaus_S_lopetetut (15)
     EF.Jaanpaksuus_I_lopetetut (16)
     EF.Pintaveden_lampotila_T_lopetetut (17)
     EF.Lampotilaluotaus_TS_lopetetut (18)
     EF.Haihdunta_E_lopetetut (19)

Uudet rajapintapalvelut

INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset3 -WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Alueiden hallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt -ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Meristrategidirektiivin mukaiset alueet ja havaintopaikat. Palvelun tuleva osoite on:
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset3/MapServer/WmsServer

INSPIRE/SYKE_VaestonTerveysJaTurvallisuus -WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Väestön terveys ja turvallisuus -ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet. Palvelun tuleva osoite on:
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_VaestonTerveysJaTurvallisuus/MapServer/WmsServer

 


Kohderyhmä: