Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Paikkatietoaineistoja päivitetty 1.12.2020

Uutinen 1.12.2020 klo 16.47

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 1.12.2020.

Uusia aineistoja:

 • Nitraattidirektiivin mukaiset havaintopaikat
 • Merenhoidon aluejako

Päivittyneitä aineistoja:

 • Kansalliset kaupunkipuistot
 • Uomaverkosto ja rantaviiva 1:10 000
 • Natura2000
 • Pohjavesialueet
 • Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet
 • VHS 2022 pohjavesi
 • Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2019
 • Soidensuojelun täydennysehdotus
 • Havaitut tulvat
 • Tulvavaaravyöhykkeet, vesistö- ja meritulvat

Seuraaville INSPIRE-katselupalveluille (WMS) tehtiin pieniä muutoksia:

 • https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset3/MapServer/WmsServer
 • https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_YmparistontilanSeuranta/MapServer/WmsServer

Uomaverkoston ja rantaviiva 1:10 000 aineiston tietomallin muutokset vaikuttivat kahteen rajapintaan:

 • https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_Hydrografia/MapServer/WmsServer
 • https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_Rantaviiva/MapServer

Kaikki aineistopaketiti löytyvät Ladattavat paikkatietoaineistot -osiosta. Lisätietoja rajapintoihin kohdistuvista muutoksista voi lukea aiemmista uutisista: INSPIRE-palvelut ja Uomaverkosto ja rantaviiva.

Vesiputous
Vesiputous © Kuva: Esa Nikunen

Kohderyhmä: