Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Paikkatietoaineistoja päivitetty 26.11.2019

Uutinen 26.11.2019 klo 18.08

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 26.11. 2019.

Uusia aineistoja:

 • Asemakaavoitettu alue 31.12.2018
 • EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa
 • Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot

Päivittyneet aineistot:

 • Natura2000
 • Pohjavesialueet
 • Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet
 • Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet
 • Tulvariskialueet
 • Tulvavaaravyöhykkeet, meri- ja vesistötulvat
 • VHS vesimuodostumat 2022 (alustava)
 • Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2018
 • Taajamat 2018 (YKR)
 • Fenologia: Kasvukauden alku havu- ja lehtimetsissä
 • Siltojen korkeudet

Yllämainitut päivitykset ja lisäykset näkyvät myös seuraavilla SYKEn INSPIRE-direktiivin mukaisilla rajapintapalveluilla:

 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_TuotantoJaTeollisuuslaitokset/MapServer/WMSServer
 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_YleishyodyllisetPalvelut1/MapServer/WMSServer
 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_Geologia/MapServer/WMSServer
 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_Luonnonriskialueet/MapServer/WMSServer
 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset2/MapServer/WMSServer
 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_SuojellutAlueet/MapServer/WMSServer

Kaikki aineistopaketit löytyvät Ladattavat paikkatietoaineistot-osiosta.

Lämpövoimala auringonlaskussa
Lämpövoimala © Kuva: Riku Lumiaro

Kohderyhmä: