Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Paikkatietoaineistoja päivitetty 26.3.2019

Uutinen 27.3.2019 klo 8.41

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 26.3.2019.

Uusia aineistoja:

  • Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
  • Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2017

Päivittyneet aineistot

  • Natura 2000
  • Keskustat ja kaupan alueet
  • Corine maanpeite 2018 (20m rasteri)
  • Tulvariskialueet
  • Havaitut tulvat

Soiden ja rantakosteikkojen maanpeitteestä on julkaistu paikkatietorajapinta (ESRI-REST ja WMS):
ESRI-REST: http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_MaanpeiteSuotKosteikot/MapServer
WMS: http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/SYKE/SYKE_MaanpeiteSuotKosteikot/MapServer/WmsServer?

Paikkatietoanalyysien tulokset on päivitetty uusimman Corine maanpeite 2018 -aineiston mukaisiksi.

Kaikki aineistopaketit löytyvät Paikkatietoaineistot-osiosta.


Kohderyhmä: