Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Paikkatietoaineistoja päivitetty 26.9.2017

Uutinen 22.9.2017 klo 10.56
Paikkatietopäivitys

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin ja palveluun lisättiin uusia aineistoja 26.9.2017.

Uudet ja päivitetyt aineistot

  • Fenologia-aikasarjat kasvukauden alusta havumetsissä ja lehtimetsissä vuosina 2001-2016, 5 km * 5 km rasterit.
  • Hajajätevesien ympäristösuojelulain mukaiset viitteelliset ranta-alueet. Ympäristönsuojelulaissa (527/2014, YSL) määritellään siirtymäaika viemäriverkostojen ulkopuolisten ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvien jätevedenkäsittelyjärjestelmien tehostamiselle. Siirtymäaika 31.10.2019 koskee käsittelyjärjestelmiä, joihin muodostuu talousjätevettä rakennuksesta, joka sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistön tai meren keskiveden mukaisesta rantaviivasta.
  • Vuoden 2016 poikkileikkaustilanteet rakennetun ympäristön aluejaoista: yhdyskuntarakenteen aluejako 2016, harva ja tiheä taajama-alue 2016 sekä asuinalueet 2016
  • Päivitys luonnonsuojelualueaineistoihin.
  • Päivitys havaitut tulvat -aineistoihin.

Kaikki aineistopaketit löytyvät Paikkatietoaineistot-osiosta.

Uudet ja päivitetyt aineistot ovat käytettävissä myös rajapintapalveluina.


Kohderyhmä: