Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Paikkatietoaineistoja päivitetty 31.3.2020

Uutinen 31.3.2020 klo 17.03

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 31.3.2020.

Uusia aineistoja:

 • Lintudirektiivin raportointi 2019, linnut
 • Luontodirektiivin raportointi 2019, lajit
 • Luontodirektiivin raportointi 2019, luontotyypit

Päivittyneitä aineistoja:

 • Natura2000
 • Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
 • Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

Seuraavat INSPIRE-katselupalvelut (WMS) päivitettiin INSPIRE-direktiivin vaatimusten mukaisiksi:

 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset1/MapServer/WmsServer
 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_EliomaantieteellisetAlueet/MapServer/WmsServer
 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_Geologia/MapServer/WmsServer
 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_ElinymparistotJaBiotoopit/MapServer/WmsServer
 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys1/MapServer/WmsServer
 • http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys2/MapServer/WmsServer

Kaikki aineistopaketit löytyvät Ladattavat paikkatietoaineistot -osiosta.

Hiiripöllö lennossa
Hiiripöllö © Kuva: Riku Lumiaro

Kohderyhmä: