Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SITOn ja SYKEn WONDER-projektille rahoitus Euroopan Avaruusjärjestöltä

Uutinen 9.5.2017 klo 10.23
Sentinel-2 kuva 24.4.2017. Alkuperäinen kuva ESA, prosessointi SYKE.
Sentinel-2 kuva 24.4.2017. Alkuperäinen kuva ESA, prosessointi SYKE.
     
SITO ja SYKE ovat saaneet merkittävän rahoituksen innovatiivisen vesistönseurantajärjestelmän kehittämiseksi Euroopan Avaruusjärjestöltä (ESA). Kehitettävä palvelu hyödyntää uusia tarkkoja Sentinel-satelliittiaineistoja, paikannusta, kansalaishavainnointia mobiililaitteiden avulla sekä automaattista vedenlaadun mittausta. Järjestelmä toteutetaan SITOn LOUHI-paikkatietopalveluun.

Järjestelmä soveltuu erityisen hyvin samentuman, veden värin, liuenneen orgaanisen aineksen, klorofylli-a:n ja sinileväkukintojen seuraamiseen. Tavoitteena on kehittää kansainvälisille markkinoille tähtäävä palvelu, joka korvaa ja täydentää perinteistä vesinäytteenottoon ja analysointiin perustuvia menetelmiä. Palvelun avulla saadaan tietoa vedenlaadusta entistä tiheämmin, vaivattomammin sekä kustannustehokkaammin. 

Palvelua kehitetään yhdessä yritysten ja organisaatioiden kanssa, joilla on vesi- ja ympäristölupiin perustuvia vedenlaadun tarkkailuvelvoitteita. Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan myös lupapäätöksiä valmistelevat ja lupia valvovat viranomaistahot sekä vedenlaadusta kiinnostuneet kansalaisjärjestöt.

WONDER-palvelun kehittämiseksi järjestetään työpajoja, joissa pohditaan, millaisia ominaisuuksia järjestelmällä pitäisi olla, jotta se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla yritysten vesistönseuranta- ja laaturaportointitarpeeseen. 

Mikäli haluat lisää tietoa WONDER-hankkeesta ja työpajoista, niin ota yhteyttä:

  • Projektipäällikkö Sanna Vaalgamaa, SITO,  020 747 7432, etunimi.sukunimi@sito.fi
  • Vanhempi asiantuntija Timo Pyhälahti, SYKE, +358 295 251 527,  etunimi.sukunimii@syke.fi [sukunimi = pyhalahti]

 

WONDER – Water quality monitoring service based ON space asset provided Data, crowd sourcing, Environmental modelling and Reporting  

 

ESA-Integrated Applications Promotion (IAP) Programme


Kohderyhmä: