Syken rajapintaosoitteet uudistuvat

Uutinen 24.4.2023 klo 9.23

Suomen ympäristökeskuksessa siirrytään vuoden 2023 aikana paikkatietorajapintojen julkaisussa GeoServer-alustalle. INSPIRE-direktiivin mukaiset katselupalvelut ja niin kutsutut kansalliset paikkatietorajapinnat on jo julkaistu uudella alustalla. Muiden rajapintojen julkaisu tehdään loppuvuoden aikana. Pyrimme myös kehittämään uutta GeoServer-ympäristöämme edelleen.

Lähtökohtaisesti kaikista palveluista on julkaistu WMS-katselupalvelu sekä WFS- tai WCS-latausrajapinnat. WFS-latauspalvelut eivät ole INSPIRE-direktiivin vaatimusten mukaisia.

Syken Avoin tieto -palvelun rajapintasivuilta sekä metatietopalvelusta löytyvät niiden rajapintojen uudet osoitteet, jotka ovat jo uudessa GeoServer-ympäristössä. Näiden osoitteiden alku on https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver. Vanhat ArcGIS Server -ympäristöön viittaavat osoitteet toimivat vuoden 2023 loppuun asti. Ne tunnistaa alkuosasta https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis.

Lisätietoja Syken GIS-tuesta: palvelu@syke.fi [palvelu = gistuki]

Auringon kultaama halkeama kalliossa
© Kuva: Jussi Leppänen
 
 

Kohderyhmä: