Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uusia aineistoja maanpeitteen seurantaan

Uutinen 14.9.2017 klo 12.03
UrbanAtlas-kuva

SYKEn tietokeskuksessa on käynnistynyt uusi maanpeiteseurannan projekti. Hankkeen tavoitteena on tuottaa paikkatietoaineisto vuoden 2018 maanpeitteestä ja maankäytöstä, sekä maanpeitteen muutoksista vuoden 2012 jälkeen.

Aineisto liittyy Corine Land Cover– maanpeiteaineistojen sarjaan, joita on säännöllisesti tuotettu Suomen osalta vuodesta 2000 lähtien. EU-tason vektorimuotoisen paikkatietoaineiston on määrä valmistua jo ensi vuonna, kansallisen rasterin vuonna 2019.

Hanke on osa laajaa Copernicus Land –ohjelmaa, ja hankkeeseen kuuluva maanpeitetieto saadaan yhtenäisellä tavalla tuotettuna koko Euroopasta. Hankkeeseen liittyy myös erilaisten tarkempien maanpeitettä ja maankäyttöä kuvaavien tuotteiden arviointi ja validointi Suomessa.

Lisätietoja


Kohderyhmä: