Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

VALUE - valuma-alueen rajaustyökalu uudistui

Uutinen 24.1.2017 klo 10.05
Value Corine

Miltä alueelta Sääskjärvi kerää vetensä? Mikä on Lepsämänjoen virtaamahavaintoaseman yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala? Mikä on Keravanjoen valuma-alueen maankäyttöjakauma?

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) suunniteltuun VALUE - valuma-alueen rajaustyökaluun on lisätty uusia ominaisuuksia. Tärkein uudistus kertoo käyttäjälle kohteen, uoman tai järven, yläpuolisen valuma-alueen maankäyttöjakauman. Valuma-alueen maankäyttömuotojen osuudet perustuvat SYKEn CORINE2012-maankäyttöluokitukseen. Tilasto on mahdollista tallentaa Excel-tiedostoksi myöhempää käyttöä varten.

Toinen kätevä uudistus antaa käyttäjälle mahdollisuuden rajata valuma-alue myös uoman varrella olevalle vapaavalintaiselle pisteelle. Lisäksi VALUE-työkalulla rajatusta valuma-alueesta voi nyt myös lähettää linkin vaikka sähköpostin välityksellä. Klikatessaan linkkiä vastaanottaja saa selaimessaan auki saman valuma-alueen.

Value-työkalu on kaikkien vapaasti käytettävissä selainsovelluksena http://paikkatieto.ymparisto.fi/value

Työkalun tekemistä ovat SYKEn lisäksi rahoittaneet mm. EUn LifeData-hanke sekä ENVIBASE –hankkeen Tietojen yhteiskäyttö -osahanke.

Lisätietoja

 


Kohderyhmä: