Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Valtaisa VELMU-urakka tuotti uuden karttapalvelun

Uutinen 28.1.2016 klo 10.13
VELMU läntinen Suomenlahti Mats Vesterbom
Levävyöhyke läntisellä Suomenlahdella Hangon edustalla. © Kuva: Mats Westerbom, Metsähallitus.

Suomen merialueiden vedenalainen luonto avautuu kaikkien nähtäville uudessa VELMU-verkkopalvelussa. SYKE on koordinoinut hanketta eli vastannut maanlaajuisen havaintopisteverkoston suunnittelusta, valtaisan aineiston koostamisesta ja sijoittamisesta kartalle sekä ihmistoimintoja koskevan tiedon tuomisesta samaan verkkopalveluun. Voit kurkistaa pinnan alle osoitteessa paikkatieto.ymparisto.fi/velmu .

”Havaintopaikkoja sijoitettiin tiheämmin monimuotoisille alueille ja harvempaan yksitoikkoisemmille alueille. Näin kartoituksista saatiin arvokasta tietoa mahdollisimman kustannustehokkaasti”, kertoo työtä koordinoinut tutkimusprofessori Markku Viitasalo SYKEn merikeskuksesta.

VELMUssa on aineistoa on 96500 videopisteeltä ja 23200 sukelluspisteeltä sekä tuhansilta pohjaeläin- ja kalanpoikasnäytepisteiltä. Tietoa levien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalanpoikasten sekä meriluontotyyppien esiintymisestä, merenpohjan ominaisuuksista ja monista ympäristötekijöistä ovat nyt katsottavissa osoitteessa paikkatieto.ymparisto.fi/velmu . Karttapalvelussa on nähtävillä myös runsaasti vedenalaisia valokuvia ja videoita.

Havainto- ja tietomateriaalia ovat tuottaneet mm. Metsähallituksen luontopalvelut, rannikon viisi ELY-keskusta, GTK, Luonnonvarakeskus Luke ja SYKEn merikeskus. Karttapalvelun teknisestä tuotannosta vastasi SYKEn tietokeskus.

Joka saaren rantaa ja lahdelmaa ei luonnollisestikaan ole voitu kartoittaa.

”SYKE on yhdessä Åbo Akademin ja Luken kanssa mallintanut lajien esiintymistodennäköisyyksiä eri alueilla”, Markku Viitasalo kertoo. ”Mallinnuksen avulla voidaan etsiä harvinaisten lajien esiintymiä ja päätellä missä kaikkein monimuotoisimmat merialueet sijaitsevat. Tärkeää on myös selvittää, miten ihminen vaikuttaa lajien esiintymiseen”.

VELMU-karttapalveluun on yhdistetty myös tietoja ihmisen toiminnasta merialueilla. ELY-keskuksilta on saatu tiedot jätevesien purkupisteistä ja ruoppauksista ja kalanviljelylaitoksista, Merenkulkulaitokselta väylistä, satamista, putkista ja kaapeleista, tuulivoimayhdistyksiltä tuulivoimasta ja HELCOMilta laivaonnettomuuksista. Lisäksi ympäristöhallinnolta ja Metsähallitukselta on koottu tiedot erilaisista suojelualueista.

Luontotietojen ja ihmisen toimintaa koskevien tietojen yhdistäminen on olennaista merialueiden käytön suunnittelussa. Jatkossa SYKE jalostaa tätä tietoa eri tarpeisiin.

Onko nyt kaikki meriluontoa ja ihmisen merellistä toimintaa koskeva tieto yhdessä karttapalvelussa?

”Ei sentään. Nyt on luotu vasta yleiskuva lajien ja luontotyyppien levinneisyydestä. Alueellisesti tarkkaa tietoa joudutaan edelleen erikseen hakemaan ja elinkeinotoimintaankin liittyvää tietoa puuttuu”, Markku Viitasalo vastaa. ”Kaikista pienemmistä ruoppauksista ei tietoja löydy eikä ammatti- ja virkistyskalastuksesta ole kunnollista paikkatietoa saatavilla.”

”Suomen pitkä ja rikas rannikko ja saaristo on kuitenkin pääpiirteissään katettu havainnoin, ja paljon kiinnostavaa löydettiin. Uhanalaisista lajeista tehtiin uusia havaintoja, eräiden vieraslajien todettiin levinneen ja löydettiinpä tieteelle uusi kotilolajikin. Ilahduttavaa oli rakkolevän ja sinisimpukan paikoin erittäin vahvat esiintymät. Ne kertovat meren varsin hyvästä tilasta näillä alueilla” Viitasalo summaa.

Lisätietoa:

Tutkimusprofessori Markku Viitasalo
puh. 0295 251 742
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: