Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikartan toimintakykyä lisätään

Uutinen 2.5.2016 klo 15.45

Vesikartan suosio on ollut ennakoitua suurempaa. Olemme jo nostaneet palvelun kapasiteettia ja pyrimme parantamaan toimintakykyä vielä lähipäivinä. Tästä huolimatta palvelussamme saattaa edelleen esiintyä ajoittaista hitautta.

Pienimmät järvet ja joet eivät löydy kartalta

Vesikarttasovelluksessa voi tarkastella vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja. Ekologisen ja kemiallisen tilan luokituksessa on tarkasteltu kaikkia valuma-alueeltaan yli 100 km2 jokia ja pinta-alaltaan yli 1 km2 järviä yksilöidysti sekä pienempiä jokia ja järviä, joissa tiedettiin olevan vesiensuojelun kannalta erityisiä haasteita. Rannikkovedet luokiteltiin kokonaan.

Vesikartan aihealueet

Tarkastelun tasoa voi vaihtaa koko maata kattavasta alueelliseen tai esim. yksittäiseen järveen, jokeen, pohjaveteen tai merialueeseen. Karttapohjina ovat taustakartta, maastokartta, merikartta ja ortokuva.

  • Pintavesien tila ja seuranta
  • Pohjavedet
  • Vesien ominaispiirteet ja erityisalueet
  • Tilaa heikentävä toiminta
  • Kunnostus
  • Meriympäristön seuranta-asemat
  • Pinta- ja pohjavesien tila Norja-Ruotsi-Suomi

Lisätietoja

Ohje

Vesikarttaohje

Selitteet saa näkyviin kaikille karttatasoille klikkaamalla työkalurivin alapuolella olevaa Karttatasot-otsikon vieressä olevaa luettelomaista kuvaketta (merkitty keltaisella alla).

Avautuu pikkuikkuna, jossa voi klikata Näytä selitteet.

Selitteet avautuvat kuvakkeista jokaisen karttatason vierestä kuvakkeesta.

Kaikki kuvakkeet voi poistaa kerralla Karttatasot-otsikon vieressä olevan luettelomaisen kuvakkeen viereisestä rastista (merkitty punaisella ympyrällä).

Kohderyhmä: