Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesiliikenteen rajoitukset karttasovelluksessa

Uutinen 12.7.2016 klo 15.14
Vallisaari
© Suvi Hatunen

Uudessa selainsovelluksessa esitetään vesiliikenteen rajoitusalueet SYKEn avoimelta rajapinnalta.  Näiden rajoitusalueiden lisäksi Liikennevirastolla on omat väylien rajoitusalueensa, jotka eivät ole nähtävissä tässä sovelluksessa. Sovellus toimii tietokoneella useimmilla selaimilla sekä mobiililaitteilla Android- ja iOS-käyttöjärjestelmien selaimilla.

Vesialueilla voidaan rajoittaa tai kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi. Tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan aluekohtaisesti kieltää tai käyttöä voidaan rajoittaa. Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikennevirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).


Kohderyhmä: