Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristöraportoinnit kaikkien saataville

Uutinen 17.12.2019 klo 8.01

SYKEn avoimen tiedon -palvelua on täydennetty ympäristöraportointien tietopalvelulla. Tähän palveluun kerätään kuvaukset ympäristöhallinnon Euroopan unionille ja muille kansainvälisille toimijoille tuottamista raporteista

Suomi ja valtion ympäristöhallinto ovat edelläkävijöitä tiedon avoimuuden lisäämisessä. Uudella raportointipalvelulla tuetaan edelleen tiedon avoimuutta, ja jo kerätyn tiedon laajempaa käyttöä. Palvelun avulla täytetään myös kansainvälisten sopimusten edellyttämää tiedon avoimuutta ja saatavuutta.

SYKE vastaa yhteensä yli 40 erilaisesta ympäristöraportoinnista tai tietovirrasta, joiden raportointitiheys vaihtelee vuosittaisista raportoinneista noin kuuden vuoden välein tehtävään luontodirektiivin raportointiin. Raportointeihin sisältyy mittava määrä tietojen keräystä ja asiantuntijatyötä. Uuden raportointipalvelun myötä työn tulokset ovat jatkossa myös kansalaisten ja muiden toimijoiden käytettävissä.

Ympäristöraportointien tietopalvelussa on tällä hetkellä noin kahdenkymmenen raportointivelvoitteen tiedot. Palvelu täydentyy jatkuvasti.

Palvelua on kehitetty osana MMMn Paikkatietoalusta -kärkihanketta.

Myös SYKEn metatietojärjestelmän kehittäminen jatkuu. Vuonna 2020 kaikkien SYKEn aineistojen ja tietojärjestelmien metatiedot tullaan keskittämään ckan.ymparisto.fi –palveluun.

Myös Vesikartta-palvelussa käytetään Vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti raportoituja tietoja.
Vesien tila arvioidaan Suomessa ja kaikissa EU-maissa joka kuudes vuosi.

Kohderyhmä: