Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) - ohjeita tiedontuottajille

VEETI-tietojärjestelmän käyttö ja hyödyntäminen

Tiedot tallennetaan vuosittain, raportointivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

VEETIin kirjaudutaan suomi.fi-tunnuksilla. Suomi.fi- käyttöohje VEETIin (pdf).

Pääset kirjautumaan VEETIin tästä linkistä.

Julkiset raportit VEETI-tiedoista löytyvät tämän linkin kautta.

VEETIn käyttäjät ja tietosisältö

Vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) kerätään tietoja vedenhankinnasta ja viemäröinnistä vuodesta 2015 alkaen.

Vesihuollon tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei ole vapaavalintaista. Mikäli vesihuoltolaitoksella on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia.

Järjestelmään tallennetaan tietoa mm.

  • verkostoon liittyneiden ja liittymättömien asukkaiden määristä
  • taloudellisista tunnusluvuista mm. taksoista
  • vedenhankintaan otetuista ja toimitetuista vesimääristä
  • vesihuoltolaitosten toimintamuodoista
  • vesi- ja viemäriverkostojen materiaaleista ja määristä

Avoin rajapinta

VEETI-järjestelmään on tehty avoin rajapinta, jossa on saatavilla muu kuin käyttörajoitettu tietosisältö. Käyttörajoitettua tietoa on kaikki henkilöihin ja paikkatietoon liittyvä tieto. VEETI-rajapintaan pääset tästä linkistä.

Koulutusaineisto

VEETI-ohjeet löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta. Käyttöönottokoulutuksen koulutusmateriaalia ovat seuraavat osiot:

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskuksen tekninen tuki:
veetituki@syke.fi puh. 029 525 1859

Julkaistu 2.9.2015 klo 14.13, päivitetty 26.9.2023 klo 12.39

Kohderyhmä: