Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Biokaasun käyttö

Lehmät_300 px
Lehmän lanta sopii kierrätyslannoitteiden raaka-
aineeksi. Kuva: Tapio Heikkilä

Biokaasuteknologia perustuu monivaiheiseen mikrobien tekemään hajotustyöhön. Raaka-aineena voidaan käyttää hyvin monenlaisia orgaanisia materiaaleja kuten lantaa, biojätettä, puhdistamolietettä sekä teurasjätettä ja kasvibiomassaa.

Tuotteena prosessissa syntyy biokaasua ja ravinnerikasta käsittelyjäännöstä. Biokaasun sisältämä metaani, jota on kaasussa noin 50–70 %, on uusiutuva energianlähde. Energia voidaan hyödyntää lämpönä, sähkönä tai liikennepolttoaineena.

Tuottamalla pääkaupunkiseudulla muodostuvista jätevirroista biokaasua, voidaan vuodessa tuottaa yli 300 GWh energiaa, mikä vastaa yli 25 000 henkilöauton vuosikulutusta.

Yhden kotimaisen säilörehupaalin (massa 650 kg) biometaanipotentiaali on noin 80 m3 biometaania, eli 0,8 MWh. Määrä kattaa kaasukäyttöisen henkilöauton polttoaineenkulutuksen 1300 kilometrille.

Keskitetyissä biokaasulaitoksissa on monivaiheinen prosessiketju, joka sisältää varsinaisen biokaasureaktorin lisäksi mm. esikäsittelyn, hygienisoinnin ja jälkikäsittelyn käsittelyjäännökselle.

Julkaistu 7.7.2017 klo 14.46, päivitetty 6.7.2018 klo 10.57
Kohderyhmä: