Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kierrätyslannoitteet

Kierrätyslannoitteiden levityskone_300px
Kierrätyslannoitteiden levityskoneistoa.
Kuva: Ari-Matti Seppänen

Biokaasuprosessin mädätysjäännös ei sellaisenaan ole käyttökelpoisimmillaan viljelijän tarpeiden kannalta. Ravinnesuhteet eivät usein ole optimaaliset ja jäännös on laimeaa. Erityisesti suuremmissa laitoksissa sitä pitäisikin jatkojalostaa väkevämmiksi ja kuljetettavammiksi kierrätyslannoitteiksi.

Biokaasun tuottajilla on ollut haasteena löytää jatkojalostukseen toimivia ja kannattavia teknologioita. Jäännös voidaan separoida kuiva- ja nestejakeiksi, jolloin fosforirikas kuivajae (kuiva-ainepitoisuus 20–30 %) on taloudellisesti kuljetettavissa kauemmas.

Typpipitoista nestejaetta pyritään väkevöimään, mutta monet testatut teknologiat ovat olleet haasteiden edessä heterogeenisen nesteen kanssa. Tästä syystä jäännöksen jalostaminen erilaisiksi lannoitetuotteiksi ei ole kansainvälisestikään kovin yleistä, vaan vasta kehitteillä. Onnistuneita demonstraatioita ja käyttöönottoja tarvitaan.

Julkaistu 7.7.2017 klo 14.48, päivitetty 6.7.2018 klo 10.06
Kohderyhmä: