Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mahdollisuudet

Koepeltojen tarkistusta Kiteellä. Kuva: Tanja Myllyviita
Koepeltojen tarkistusta Kiteellä. Kuva: Tanja Myllyviita

Olennaista on ymmärtää, millaisia kierrätyslannoitteita jalostuksella pyritään luomaan ja säätää teknologiaa sen mukaan. Hienosti toimiva tekniikka ei takaa markkinoille pääsyä, mikäli sen lopputuote ei ole loppukäyttäjien tarpeen mukainen. Kierrätyslannoitteiden valmistuksessa tulisikin olla tietoinen loppukäyttäjien toiveista ja tarpeista, lannoitteiden levityksen tekniikan reunaehdoista sekä viljeltävien kasvien lannoitustarpeesta.

Tässä hankkeessa tuodaan viljelijät, biokaasun tuottajat ja tutkimus lähelle toisiaan pohtimaan, millaisia kierrätyslannoitteita kasvintuotannossa tarvitaan ja miten tähän tarpeeseen voisi vastata. Hankkeessa myös demonstroidaan valittujen biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä jalostettujen kierrätyslannoitteiden käyttöä.

Yhteistyössä luodaan esimerkkejä resurssitehokkaista, teknisesti toimivista, osapuolilleen kannattavista ja ympäristöllisesti perustelluista toimintaketjuista biokaasulaitoksen ja erilaisten maatilojen välillä. Hankeryhmä jakaa suomalaista tietotaitoa ja hyviä käytäntöjä Suomessa ja koko EU:n alueella, ja toisaalta hakee ja tuo eurooppalaista kokemusta suomalaisten käyttöön. Hanke edistää osaltaan Suomen tavoitetta nousta ravinnekierrätyksen mallimaaksi.

Julkaistu 7.7.2017 klo 14.50, päivitetty 16.8.2019 klo 12.50
Kohderyhmä: