Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kannattavuus

Hankkeessa selvitetään biokaasulaitoksessa tuotettujen kierrätyslannoitteiden käytön kannattavuus tilojen kannalta. Päätavoite taloustarkasteluissa on arvioida reunaehdot hinnalle, jonka erityyppiset tilat voisivat kierrätyslannoitteista kannattavasti maksaa (verrattuna esim. mineraalilannoitteiden tai lannan käyttöön). Samalla selviää myös biokaasulaitoksen taloudelliset reunaehdot jatkojalostamiselle, ts. saako laitos riittävän hinnan tuottamilleen kierrätyslannoitteille, jotta niiden valmistaminen on taloudellisesti perusteltua.

Tarkasteluun sisällytetään 3-4 erilaista tapausta, joissa nykyistä lannoitekäyttöä verrataan mahdollisuuksiin käyttää hankkeen esimerkkilaitokselta tuotettuja kierrätyslannoitteita. Tapaus voi olla esimerkiksi luomu-kotieläintilan ja tavanomaisen kasvinviljelytilan kokonaisuus, jossa luomutila hyödyntää uuden konsentraatin (korvaten sillä esimerkiksi tavallista mädätysjäännöstä) ja tavanomainen tila fosforirikkaan struviitin (korvaten mineraalifosforin).

Julkaistu 7.7.2017 klo 14.52, päivitetty 6.7.2018 klo 10.41
Kohderyhmä: