Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Argumenta-hankkeen esittely

Mikä hanke on ’Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys’

Ruskaretkellä Tuomo Björksten YHA
Ruskaretkellä. © Tuomo Björksten, Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Ihmisten terveyteen ja ekosysteemeihin liittyvä tutkimus ja tietämys ovat Suomessa kan­sainvälisesti vertaillen korkeatasoisia, mutta edelleen hajanaisia. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteisen hankkeen päämääränä on tarjota eri tieteenalojen tutkijoille mahdollisuus keskustella luonnon tarjoamien ekosysteemipalvelujen yhteydestä ihmisten terveyteen. Hanke integroi tutkimuk­sellisia näkökulmia esim. ekosysteemitutkimuksen, politiikantutkimuksen, lääketieteen, terveystie­teen, ekologian, yhteiskuntatieteiden, psykologian ja taloustieteen aloilta. Hankkeeseen osallistuu alan asiantuntijoita ja päättäjiä.

Hankkeen tarkoitus on kartoittaa mukana olevien tieteenalojen näkemyksiä ekosys­teemipalvelujen ja terveyden välisistä suhteista, terveysvaikutusten esiintymisestä ja arvosta eri yhteyksissä sekä hyötyihin vaikuttavista tekijöistä.

Hankkeen aikana kehittyvä poikkitieteellinen yhteistyöverkosto edistää alan uusien, innovatiivisten tutkimushankkeiden ideointia ja kehittämistä. Hankkeessa pohditaan myös kuinka luonnonvaroja ja elinympäristöjä tulee hoitaa, käyttää ja suunnitella ihmisten terveyden säilyttämisen ja edistämisen näkökulmasta.

Toteutus

’Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys’ on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke. Argumenta on rahoitusmalli, jonka avulla luodaan tutkijoiden ja tieteiden välistä keskustelua ajankohtaisista, merkittävistä tutkimusaiheista.

Kaksivuotinen hanke toteutetaan vuosina 2013–2014. SYKE ja Metla järjestävät vuorollaan yhteensä kaksi tutkijoille tarkoitettua tieteidenvälistä työpajaa, kaksi suunnittelijoiden, päätöksentekijöiden ja tutkijoiden yhteistä työpajaa sekä yhden medialle suunnatun seminaarin. Hanke tuottaa myös tiiviin yhteenvedon ja suositukset keskustelujen tärkeimmistä havainnoista.

Julkaistu 14.11.2013 klo 10.31, päivitetty 5.3.2014 klo 14.34
Kohderyhmä: