Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Etusivu/Iso nosto

© Freepik

Maaperän pilaantumiseen liittyvien lupamenettelyjen yhtenäistäminen edistää alan yhdenvertaisuutta ja tukee kiertotaloutta

Uutinen 16.4.2021 
Suomen ympäristökeskus on selvittänyt pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuspäätösten lupakäytäntöjä ja niiden kehittämistarpeita Suomessa. Selvityksen mukaan pilaantuneisiin alueisiin ja niiltä kaivettuihin maa-aineksiin nivoutuvia ilmoitusmenettelyä on syytä laajentaa nykyisestä. Tämä edistäisi alan toimijoiden yhdenvertaista kohtelua, selkeyttäisi eri viranomaisten toimintaa ja edistäisi turvallista kiertotaloutta.

Julkaistu 16.4.2021 klo 9.49, päivitetty 16.4.2021 klo 9.48

Aihealue:
Kohderyhmä: