Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mikä onFinWaterWEI

Suomen tuki vesisektorille EECCA-maissa (FinWaterWEI) -ohjelman kautta suomalaiset vesialan toimijat ratkovat veteen littyviä terveys- ja talouskysymyksiä yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa vesivarojen kestävää käyttöä ja hallinnointia Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa. FinWaterWEI:n tarkoituksena on vähentää veteen littyviä kiistoja maiden sisällä ja niiden välillä sekä parantaa vesi- ja jätevesihuoltoa kehittämällä koulutusta, lisäämällä investointeja ja varmistamalla UNECE:n rajavesisopimuksen toimeenpano vesivarojen käytössä.

Ohjelma perustuu sekä kumppanimaiden tarpeisiin että Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan, UNECE:n vettä koskeviin säädöksiin, EU:n vesialoitteeseen ja YK: n vuosituhattavoitteisiin.

Teemat

Ohjelman teemat ovat:

  • Vesi ja terveys
  • Rajavedet
  • Seuranta, raportointi ja arviointi
  • Ilmastonmuutos
  • Patoturvallisuus

Suomen yhteistyö EECCA-maissa

Suomi on tehnyt kehitysyhteistyötä Keski-Aasian, Etelä-Kaukasuksen ja Itä-Euroopan maissa 1990-luvun puolivälistä saakka. Vuosien varrella Suomi on tukenut sekä Suomen itsensä että useiden kansainvälisten järjestöjen kehittämiä ja ylläpitämiä aloitteita ja hankkeita.

Suomessa on runsaasti asiantuntemusta aloilla, jotka liittyvät vesivarojen käyttöön ja hoitoon, kuten esimerkiksi pitkällevietyyn tekniseen osaamisen ja integroituihin suunnitteluprosesseihin perustuvissa ratkaisuissa. Suomella onkin on ollut johtava rooli YK: n rajavesisopimuksen (UNECE Water Convention) rahoittajana ja asiantuntijana.

Tien-Shan-vuoristo Kirgisiassa. Korkealla sijaitsevien jäätiköiden asteittainen vetäytyminen ja katoaminen aiheuttaa ajoittaista vesipulaa ja on uhka vakaalle hydrologiselle kierrolle. Kuva: Ari Mäkelä.

Julkaistu 13.9.2013 klo 10.00, päivitetty 3.4.2014 klo 15.28
Kohderyhmä: