Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Meriympäristön hyvän tilan saavuttamisen taloudelliset hyödyt arvioitu

Marine Policy -lehdessä julkaistu tieteellinen artikkeli käsittelee meriympäristön hyvän tilan saavuttamisen taloudellista merkitystä Suomelle. Tutkimus pyrkii vastaamaan EU:n meristrategiadirektiivin vaatimukseen, jonka mukaan jäsenmaiden tulisi arvioida meriympäristön tilan heikkenemisen kansallinen hinta. Suomalaistutkimus on ensimmäinen Itämeren maissa tehty arvio, jossa otetaan huomioon kaikki ne 11 laadullista kuvaajaa, joiden perusteella meriympäristön hyvä tila määritellään EU:ssa.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset olisivat valmiita maksamaan meriympäristön hyvän tilan saavuttamisesta 105–123 euroa vuodessa. Meren hyvän tilan saavuttaminen toisi tutkimuksen mukaan Suomelle vuositasolla 432–509 miljoonan euron taloudellisen hyödyt.

Tulokset kertovat myös, että hyvinvoiva meriympäristö on suomalaisille tärkeä asia asuinpaikasta riippumatta: sitä arvostavat myös sisämaassa asuvat ja nekin, jotka eivät itse hyödynnä merta. Julkisen rahoituksen suomalaiset suuntaisivat etenkin haitallisten aineiden ja rehevöitymisen vähentämiseen. Myös kalakantojen ja meriluonnon monimuotoisuuden tukemista pidetään tärkeänä.

Meren elinympäristöihin liittyvät kulttuuriset ekosysteemipalvelut, virkistyskäyttö ja esteettiset arvot ovat suomalaisten keskuudessa korkeassa arvossa. Verovaroilla toteutetulla Itämeren suojelulla on Suomessa takanaan laaja kansan hyväksyntä niidenkin joukossa, jotka eivät merta ja sen tarjoamia ekosysteemipalveluja itse hyödynnä.

Tutkimustuloksia käytetään Suomen meriympäristön tila 2018 -raportissa, joka on osa Suomen merenhoidon suunnittelua.

Kirjoittajat:
Emmi Nieminen (SYKE), Heini Ahtiainen (Itämeren suojelukomissio HELCOM ja Luonnonvarakeskus), Carl-Johan Lagerkvist (Ruotsin maatalousyliopisto) ja Soile Oinonen (SYKE).

Julkaistu 6.11.2018 klo 17.34, päivitetty 6.11.2018 klo 17.34