Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset kynnysarvot -kirja

Jälkeemme vedenpaisumus? Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset kynnysarvot

Jalkeemme_kirja_kork130px.jpgJohtaako ilmaston lämpeneminen peruuttamattomiin katastrofeihin? Millaisia muutoksia kiihdyttäviä yllätyksiä muhii merten uumenissa? Ympäristömuutoksiin liittyy erilaisia kynnysarvoja, joiden ylittymisen jälkeen paluu entiseen voi olla mahdotonta. Pelkona on että esimerkiksi jäätiköiden kiihtyvä sulaminen tai metaanin vapautuminen arktisista soista ja merenpohjista johtaa ilmaston rajuun lämpenemiseen ja ihmisten hyvinvoinnin romahtamiseen. 

Lokakuussa 2009 julkaistu teos Jälkeemme vedenpaisumus? Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset kynnysarvot pureutuu erityisesti ilmastonmuutokseen ja Itämeren tilaan liittyviin kynnysarvoihin sekä pohtii ympäristön tilasta käytävää keskustelua.

Teoksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva ekologisista kynnysarvoista ja niiden hyödyntämisestä ympäristöpolitiikassa. Teos kokoaa tuoreimpaan tutkimustietoon perustuvia vastauksia neljään peruskysymykseen:

 • Millaisia ekologisia kynnysarvoja ympäristöstä löytyy?
 • Mitä ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia seurauksia on ollut kynnysarvojen ylityksestä?
 • Miten kynnysarvoista puhutaan julkisuudessa?
 • Miten ekologisia kynnysarvoja on hyödynnetty ja miten niitä voitaisiin hyödyntää ympäristöpolitiikassa? 

Kynnysarvoja koskeva tietämys ei tarjoa ihmelääkkeitä, mutta parhaimmillaan voimme välttää peruuttamattomien haittojen syntymisen. Monet ympäristömuutokset näyttävät uhkaavilta, mutta uuden tekniikan kehittäminen ja käyttöönotto, kansainvälisen ilmastopolitiikan harppaukset ja yksittäisten ihmisten elämäntapojen muutokset voivat edistää ympäristönsuojelua ennakoimattoman nopeasti.

Teoksen tekijät

Teoksen on kirjoittanut vanhempi tutkija Jari Lyytimäki ja sen työstämiseen ovat osallistuneet myös professori Mikael Hildén ja tutkimuspäällikkö Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta. Teos sisältää myös eri alojen asiantuntijoiden kirjoittamia tietolaatikoita, jotka tarjoavat syventäviä näkökulmia kynnysarvoihin.

Teoksen päärahoittaja on Koneen säätiö. Teos liittyy läheisesti vuosina 2005-2009 toteutettuun EU-rahoitteiseen "Thresholds of environmental sustainability" -hankkeeseen.

Näyttely kynnysarvoista

Kirjaan liittyy myös kynnysarvoja visualisoiva julistenäyttely. Julistenäyttelyn kuvitus on toteutettu yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin kanssa. Näyttelymateriaalista on julkaistu myös erillinen näyttelyvihkonen.

©Ahti Kaukoniemi

Otteita arvosteluista

"Kynnysarvot määrittävät ympäristön sietorajoja, joiden ylityttyä mikään ei ole entisellään. Kun ekosysteemi romahtaa epälineaariseen syöksykierteeseen, ympäristö tuhoutuu ja ekosysteemistä riippuvainen ihmisyhteisö on suuressa vaarassa. Jos kynnyksen yli luiskahtaa koko maapallon kattava systeemi, vaikkapa ilmastojärjestelmä, vaarassa on koko ihmiskunta. On siis tärkeää tunnistaa nämä mahdolliset kynnykset, ymmärtää niiden luonne ja ohjata ihmiskunnan toimia eri mittakaavatasoilla siten, ettei kynnystä edes vahingossa ylitettäisi. Lienee kohtuullista väittää, että kyseessä on maailman tärkein asia. Lyytimäki on siis tarttunut olennaiseen. Jokaisen päätöksentekijän pitäisi lukea tällainen kirja."
"Kirja pärähtää kannesta kanteen helposti, mikä on tietokirjalle aina hatunnoston arvoinen suoritus." Terra 3/2010 

"Pahoista skenaarioistaan huolimatta Jälkeemme vedenpaisumus on hyvin ja tasapainoisesti kirjoitettu, selkeä ja harkittu kokonaisuus."  Geologi 62: 80-81 (2010)

"Kirjassa huomioidaan sekä tieteellinen tutkimus että yhteiskunnallisen toiminnan vaatimukset. Onnistuneen näkökulman lisäksi kirja miellyttää inspiroivan taittonsa - kuvien ja tietolaatikoiden - ansiosta." Tiede 2/2010, s. 63.

"Ansiokas teos ilmastoasioista" Helsingin Sanomat 15.12.2009

"Lyytimäki pohtii ansiokkaasti, milloin uhkia on liioiteltu ja milloin ylitetään toden teolla sellaisia kynnysarvoja, jolloin paluuta entiseen ei enää ole." Opettaja 50/2009, s. 46.

Kirjan sisällys

1. Johdanto: Kynnyksiä ja ylilyöntejä

 • Vedenpaisumus - ylilyönneistä suurin?
 • Hivuttautumista ja humauksia
 • Hypähdys ihmisen aikaan
 • Mitä ovat kynnysarvot?

2. Muutosta ilmassa

 • Ilmaston ailahteleva historia
 • Ilmaston kiistelty tila
 • Ilmaston säätely – mahdollinen urakka?

3. Myllerrystä merillä

 • Korallit muuttuvassa ilmastossa
 • Kalavedet tyhjenevät
 • Itämeri: saastunein ja suojelluin maailman meristä
 • Merien suojelun uudet aallot

4. Kynnysarvot ympäristöpolitiikan haasteena

Lisätietoja

Jari Lyytimäki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 0400 148 856

Julkaistu 12.4.2013 klo 11.27, päivitetty 25.4.2013 klo 14.18

Kohderyhmä: