Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Unohdetut ympäristöongelmat -kirja

 • Teoksen on kirjoittanut tutkija Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskuksesta. Teoksen kustantaja Gaudeamus. 1. p. lokakuu 2006. ISBN 951-662-968-7. Kirjastoluokka: 50.1, 30.1, K. Nid. A5. 238 sivua.

"Unohdetut ympäristöongelmat ei askartele vain joidenkin marginaaliasioiden parissa, vaan se on erinomainen läpileikkaus ihmisen luontosuhteen mutkikkuudesta. Opus on terävästi kirjoitettu ja antaa oivan kokonaiskuvan siitä, millainen ongelmavyyhti ihmisellä on setvittävänään." Antti Immonen, Suomen Luonto 1/2007.

Mitä on valosaaste ja miten se vaikuttaa ihmisiin ja luontoon? Millaisista hajuhaitoista Suomessa kärsitään? Onko kiire ympäristöongelma?

Elinympäristömme muuttuu koko ajan ja ympäristöongelmia nousee esiin yllättävissäkin yhteyksissä. Kaikkia muutoksia ei kuitenkaan tunnisteta ennen kuin haittojen korjaaminen on vaikeaa tai mahdotonta.

Unohdetut ympäristöongelmat pureutuu toistaiseksi vähälle huomiolle jääneisiin ympäristökysymyksiin kuten hajuihin, meluun, hiukkasiin ja valosaasteeseen. Teos pohtii näiden yhteisvaikutuksia sekä kytköksiä ilmastonmuutokseen, jota pidetään nykyhetken vakavimpana ympäristöongelmana.

Unohdetut ympäristöongelmat esittelee myös ympäristökysymysten taustatekijöitä: kiirettä ja ympäristön erilaisia aikarytmejä sekä ympäristöasioista kertovaa julkisuutta. Monipuoliseen tutkimustietoon perustuva teos haastaa pohtimaan arkipäivän aktivismin mahdollisuuksia ja soveltuu jokaiselle ympäristökysymyksistä kiinnostuneelle.

Sisällys

 • Tieto ja unohtaminen ympäristönsuojelussa
 • Hajut ympärillämme
 • Valosaaste on globaaliongelma
 • Hiukkasia lähellä ja kaukana
 • Melua maalla ja merellä
 • Yhteisvaikutukset voivat yllättää
 • Kiire ja aika ympäristönsuojelussa
 • Julkisuus unohtaa ja nostaa esiin
 • Arkipäivän aktivismi
 • Auttaako uusi tieto?

Lisätietoa

Internetistä vapaasti saatavilla oleva teoksen lähdemateriaali
Unohdetut ympäristöongelmat -teoksen verkkoviitteet (PDF, 75 Kb)

Julkaistu 15.4.2013 klo 10.01, päivitetty 15.4.2013 klo 10.01

Kohderyhmä: