Veden kierto - Hydrologinen palvelu Suomessa 1908-2008 -kirja

The Water Cycle - Hydrological service in Finland 1908–2008

2008

Veden_kierto_kork130px.jpgToimittanut Esko Kuusisto 
Julkaisija Suomen ympäristökeskus SYKE

Hydrologialla on Suomessa pitkät perinteet. Ensimmäinen aihetta käsitellyt tutkimus on jo vuodelta 1611, tekijänä Sigfrid Aronus Forsius, joka pohti laajasti veden kiertokulkua. Vuonna 1640 perustetun Turun Akatemian varhaisimmissa väitöskirjoissa on useita, joissa veden olemus ja ominaisuudet ovat tutkimuksen kohteena.

Myös Suomen pisin hydrologinen havaintosarja alkaa jo 1600-luvulta. Tornio oli tärkeä kauppapaikka, mutta suuren joen jäänlähtö katkaisi kulkuyhteydet joka kevät. Vuonna 1693 jäänlähdön päivämääriä alettiin merkitä muistiin – nyt niitä on Suomen ympäristökeskuksen hydrologisessa tietokannassa siis jo reilusti yli kolmeltasadalta keväältä.

Hydrologisen palvelumme sadan vuoden ikä on sekin kansainvälisesti katsoen varsin korkea. Jos suurtulva ei olisi koetellut Suomea vuonna 1899, emme ehkä vielä juhlisi satavuotispäivää. Vaikka ääri-ilmiöt aiheuttavat vahinkoja, niissä on usein piillyt myös kehityksen siemen.

Maamme hydrologisesta palvelusta vastaa nykyään Suomen ympäristökeskuksen hydrologian yksikkö. Sen työsarkaan kuuluvat veden kiertokulun ja vesivarojen seuranta, vesistömallit ja hydrologiset ennusteet, vesistöjen kartoitus sekä näihin aihepiireihin liittyvä tutkimus.

Monet ajankohtaiset haasteet ovat myös edellyttäneet hydrologian integroimista muuhun vesi- ja ympäristötutkimukseen. SYKE on onnistunut tässä hyvin ja hydrologisen tiedon ja palvelujen käyttäjäkunta on näin laajentunut. Veden kiertokulun ymmärtäminen on tänä päivänä vieläkin tärkeämpää kuin neljäsataa tai sata vuotta sitten!

(Pääjohtaja Lea Kaupin esipuhe)

Julkaistu 15.4.2013 klo 9.06, päivitetty 25.4.2013 klo 14.19

Kohderyhmä: