Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

FINMARINET-esite

Suomen ympäristökeskus et al.

Helsinki 2010

FINMARINETissa kerätään tietoa merialueiden suunnittelun ja suojelemisen tueksi. Vuoden 2009 alussa käynnistyi EU:n LIFE+ -ohjelman rahoittama nelivuotinen tutkimushanke: ”Suomen mereisen NATURA 2000 -verkoston inventointi ja suunnittelu” eli FINMARINET. Se on osa kansallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa VELMUa. Hankkeen aikana kartoitetaan tutkimusalueiden merenpohjaa, sen koostumusta ja eliöstöä sekä luontotyyppien suojelun kannalta arvokkaiden vedenalaisten elinympäristöjen esiintymistä Natura 2000 -alueilla ja niiden läheisyydessä.

Julkaistu 9.4.2013 klo 13.46, päivitetty 9.4.2013 klo 13.46

Kohderyhmä: