Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hyvä jätevesien käsittely -esite

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.
Helsinki 2015

Esitteessä kerrotaan jätevesien käsittelystä kaikille talouksille, joissa syntyy jätevesiä ja jotka eivät ole liittyneet vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

Vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä tulivat voimaan 1.1.2004, jätevesien puhdistukseen liittyvä ympäristönsuojelulain muutos 9.3.2011 ja uusi hajajätevesiasetus 15.3.2011. Keväällä 2015 asetuksen siirtymäaikaa päätettiin jatkaa kahdella vuodella siten, että 15.3.2018 mennessä jätevesien puhdistuksen on vastattava asetettuja tasoja.

Keskeiset muutokset jätevesisäädöksiin vuonna 2011 olivat:

• Käsittelyvaatimusten muutos: aiempi alempi taso tuli pääsäännöksi. Siitä voidaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä poiketa ylöspäin.
• Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Vapautuksen voi saada myös ns. sosiaalisilla perusteilla. Tällöin vapautusta haetaan kunnalta viideksi vuodeksi kerrallaan.
• Asetuksen siirtymäaikaa pidennettiin.

Julkaistu 5.5.2015 klo 12.37, päivitetty 8.4.2015 klo 13.11

Kohderyhmä: