Hyvä kaivo -esite

Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Geologian tutkimuskeskus, Kansanterveyslaitos, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto, Säteilyturvakeskus, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Helsinki 2007

Esite antaa perustiedot kaivojen rakenteesta, kunnossapidosta ja vedenlaadusta.

Julkaistu 9.4.2013 klo 13.07, päivitetty 9.4.2013 klo 13.06

Kohderyhmä: