Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jälkeemme vedenpaisumus? -näyttelyesite ja näyttelyjulisteet

Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset kynnysarvot

Suomen ympäristökeskus

Helsinki 2009

Joudumme koko ajan kohtaamaan monenlaisia kynnysarvoja Pörssikurssien romahtaminen, kattilan kiehuminen yli, auton hajoaminen, puun kaatuminen myrskyssä ja ihmisen paniikkireaktio johtuvat kaikki siitä, että joku tiettyyn kokonaisuuteen vaikuttava voima on ylittänyt kriittisen kynnysarvon. Ympäristönsuojelussa kynnysarvot ovat erityisen tärkeitä. Ilmastonmuutoksen pelätään kiihtyvän ja aiheuttavan kestämättömiä seurauksia, jos lämpeneminen ylittää kahden asteen kynnyksen. Todellisuudessa ei tiedetä, onko vaarallisen ilmastonmuutoksen kynnysarvo täsmälleen kaksi astetta, mutta äkillisesti kiihtyvien ja peruuttamattomien muutosten uhka on todellinen.

Esitteeseen liittyvä julistenäyttely perustuu EU:n Thresholds of Environmental Sustainability -tutkimushankkeeseen ja muuhun kynnysarvoja koskevaan tutkimukseen. Lisätietoja ekologisista kynnysarvoista löytyy verkkosivuilta www.thresholds-eu.org ja www.ymparisto.fi/syke/vedenpaisumus sekä kirjasta Jälkeemme vedenpaisumus? Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset kynnysarvot (Gaudeamus, 2009).

Ekologisten kynnysarvojen tutkailun on mahdollistanut EU:n kuudennen tutkimuksen puiteohjelman Thresholds of Environmental Sustainability -hanke sekä Koneen Säätiön tuki.

Julkaistu 9.4.2013 klo 13.53, päivitetty 11.4.2013 klo 10.33

Kohderyhmä: