Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kaivoveden analyysitulkki -esite

Apuväline kaivoveden laadun arvioimiseen

Suomen ympäristökeskus ja kaivoverkosto

Helsinki 2009

Kaivoveden analyysitulkin tarkoitus on helpottaa sekä kaivonomistajaa että kaivoveden laatuasioissa työskenteleviä henkilöitä kaivoveden laadun arvioimisessa. Analyysitulkki perustuu nk. kaivoverkoston asiantuntija-arvioon ja arviota verrataan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen 401/2001 talousveden laatuvaatimuksista ja -suosituksista. Analyysitulkista on tehty sähköinen versio painetun esitteen pohjalta.

Julkaistu 9.4.2013 klo 13.10, päivitetty 19.12.2014 klo 13.30

Kohderyhmä: