Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pintavesien laatu 2000-2003 -esite

Yleinen käyttökelpoisuusluokitus

Suomen ympäristökeskus, alueelliset ympäristökeskukset

Helsinki 2005

Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa vesiemme keskimääräistä veden laatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Laatuluokka määräytyy vesistön luontaisen veden laadun ja ihmisen toiminnan vaikutuksien mukaan. Pintavedet luokitellaan viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.

Julkaistu 9.4.2013 klo 13.03, päivitetty 9.4.2013 klo 13.03

Kohderyhmä: