Polkuja pohjavesitiedon lähteille -esite

Suomen ympäristökeskus ja maa- ja metsätalousministeriö

Helsinki 2010

SYKEn pohjavesitutkimus- ja kehittämistoiminta liittyy pohjavesien hoitoon, suojeluun ja seurantaan sekä pilaantuneen pohjaveden riskeihin ja kunnostusmenetelmiin. SYKE ylläpitää valtakunnallista pohjavesitietojärjestelmää (POVET), josta löytyvät tiedot pohjavesialueista, pohjaveden laadusta ja määrästä sekä pohjavesialueiden maankäytöstä.

SYKE seuraa yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa pohjaveden määrän ja laadun tausta-arvojen kehitystä noin 70 havaintoasemalla. Toiminnanharjoittajat seuraavat toimintansa vaikutusta pohjaveden tilaan. Lisäksi SYKE seuraa maa-ainesten oton pohjavesivaikutuksia.

Julkaistu 9.4.2013 klo 13.11, päivitetty 9.4.2013 klo 13.11

Kohderyhmä: