Purojen hoito maatalousalueilla - luonnonmukainen peruskuivatus -esite

Helsinki 2008

Viljely Suomessa ei olisi mahdollista ilman toimivaa maankuivatusta, jonka vuoksi peltoalueiden läpi virtaavia puroja joudutaan aika ajoin perkaamaan. Uomien  uudelleenperkaus ja -hoito voidaan tehdä luonnonmukaisten peruskuivatusmenetelmien avulla aiempaa ympäristöystävällisemmin. 

Maatalousalueiden purot ovat ekologisesti ja maisemallisesti  arvokkaita ja toimivat mm. kalojen ja rapujen elin- ja lisääntymisalueina. Luonnonmukaisten peruskuivatusmenetelmillä pyritään yhdistämään peltojen välttämätön kuivatustarve sekä maatalousalueiden pienvesien hyvä ekologinen tila.

Esitteessä kerrotaan keinoista maatalousalueiden purojen tilan parantamiseksi. 

Julkaistu 9.4.2013 klo 13.04, päivitetty 16.4.2013 klo 15.17

Kohderyhmä: