Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen lajisto uhanalaistuu -esite

Joka kymmenes laji on uhanalainen

Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Metsähallitus, Ympäristöministeriö
Helsinki 2012

Punainen_esite_kork130px.jpgMaamme lajiston uhanalaistuminen jatkuu edelleen. Suomesta tiedetään hävinneen jo 332 lajia. Suojelulla ja elinympäristöjen hoitamisella on voitu edesauttaa monien lajien paluuta. Suojelua tulisi kuitenkin tehostaa, jotta monien lajiryhmien edelleen jatkuva uhanalaistuminen saataisiin pysähtymään.

Julkaistu 9.4.2013 klo 12.46, päivitetty 25.4.2013 klo 12.17

Kohderyhmä: