Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan (GisBloom) -esite

Suomen ympäristökeskus SYKE, Arbonaut Oy, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö, Tvärminnen eläintieteellinen asema / Helsingin yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan ELY

Helsinki 2011

Vuonna 2013 kansalaisten ja viranomaisten yhteinen vesienhoidon nettityökalu
• auttaa seuraamaan ja ennustamaan levätilanteen kehittymistä
• auttaa valitsemaan kustannustehokkaita vesienhoitomenetelmiä ja tukee vesienhoitosuunnitelmien toteuttamista
• havainnollistaa maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesistön tilaan
• tarjoaa kansalaisille ja viranomaisille yhteisen foorumin vesistöjen hoitamiseksi ja kunnostamiseksi
• lisää verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa vesienhoitohankkeiden välillä

Nettityökalu perustuu valtakunnallisten tietokantojen, paikallisen tiedon ja havaintojen yhdistämiseen, mallien soveltamiseen ja yli 70 asiantuntijan verkostoon.
Julkaistu 9.4.2013 klo 12.47, päivitetty 9.4.2013 klo 10.27

Kohderyhmä: