Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristöstandardit käyttöönne -esite

Suomen ympäristökeskus SYKE / Laboratoriokeskus, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Helsinki 2016

Menetelmästandardeja käytetään ympäristön tilan tutkimukseen, seurantaan, velvoitetarkkailuun ja valvontaan. Etenkin EU-direktiivien toimeenpanossa niillä on keskeinen asema. Esimerkiksi vesipuitedirektiivissä (2000/60/EY) ja sen liitteessä 5 on mainittu useita laatutekijöiden seurantaa koskevia standardeja, joita on noudatettava tieteellisen laadun ja vertailtavuuden saavuttamiseksi. Standardeilla saadut luotettavat ja vertailukelpoiset tulokset helpottavat kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä mm. elinkeinoelämässä ja viranomaisten toiminnassa.

 

 

Ympäristöstandardit käyttöönne -esite

Ympäristöstandardit käyttöönne.pdf

Lisätietoja

Suunnittelija Anja Holmsten,  puh. 0400 148 801, Suomen ympäristökeskus

 

 

Julkaistu 9.4.2013 klo 12.48, päivitetty 3.11.2016 klo 13.30

Kohderyhmä: