Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkijoiden julkaisut Google Scholar -sivuilla

Google Scholar sisältää tutkielmia, esityksiä, kirjoja, tiivistelmiä ja muuta tieteellistä kirjallisuutta. Vain osalla SYKEn tutkijoista on omat Google Scholar –sivut eli alla oleva lista ei edusta SYKEn koko julkaisutuotantoa.

Ilmastonmuutos

Kestävä kaupungistuminen

Kestävä kiertotalous

Uudistuva ympäristötieto

Kulutus ja tuotanto

Ympäristöpolitiikka

Meri

Vesi

Biodiversiteetti

Tietokeskus

Laboratoriot 

Johto

Lisätietoa: Tuula Rosberg, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 15.4.2013 klo 15.30, päivitetty 20.3.2019 klo 14.46