Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kodista Ekokodiksi

toimittaja
Eija Järvinen
Ympäristö-lehti 7/2013

Miten kotitaloudet saataisiin vähentämään oman toimintansa ilmastovaikutuksia? Tähän etsitään konsteja Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Ekokoti-hankkeessa. Ajatuksena on kehittää palveluita ja toimintamalleja, jotka tukevat ja motivoivat suomalaisia koteja ilmastotyössä.

Ensin huonot uutiset: suomalaisten ilmastovaikutukset ovat maailman suurimpia. Keskimääräinen hiilijalanjälkemme on noin 8700 kiloa vuodessa.
Hyvä uutinen on se, että kotitaloudet voivat omilla valinnoillaan pienentää ympäristö- ja ilmastovaikutuksiaan jopa kymmeniä prosentteja. Ympäristöviisaiden tekojen sivuvaikutuksia voivat olla parempi elämänlaatu ja terveys ja rahalliset säästöt.
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa Ekokoti-hankkeessa kehitetään keinoja, joilla kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä voitaisiin tukea ja motivoida ilmastonmuutoksen hillinnässä, kestävän elämäntavan omaksumisessa ja energiaviisaiden korjausratkaisujen hyödyntämisessä.
Tutkija Marja Salo SYKEstä kertoo, että Ekokotien virittämisessä on mukana useita yhteistyökumppaneita: ”Arkipäivän energiankulutuksen, ruoan ja liikkumisen ilmastovaikutuksien pienentämisessä kumppanina on Valonia. Muutostilanteiden osalta asiaa tarkastelevat Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ekokumppanit Oy ja Ekoleima. Erilaisissa kokeiluissa on kaikkiaan mukana satoja suomalaisia.”
Hanke osa kestävän kulutuksen ja tuotannon KULTU-ohjelmaa, ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.
Kun Ekokoti-hanke vuoden 2014 lopussa pannaan pakettiin, pitäisi tarjolla olla entistä parempia työkaluja kotien ympäristövaikutusten mittaamiseen ja seuraamiseen. Tavoitteena on myös kehittää toimintamalleja ja yritysten tarjoamia palveluja sekä parantaa energiatehokkaan asumisen ja korjausrakentamisen osaamista ja palveluita.
Arkipäivän ilmastovaikutusten pienentäminen ei vaadi suuria investointeja, ja nämä valinnat ovat koko ajan kaikkien ulottuvilla. Remontin kaltaisessa muutoksessa on tilaisuus katsoa, millaisia isompia parannuksia kodissa voidaan tehdä, ja vaikuttaa näin asioihin pitemmällä tähtäimellä.

Taloyhtiön omaneuvojille hommia

Tampereen seudulla toimiva Ekokumppanit Oy kehittää toimintamallia asunto-osakeyhtiöiden energianhallintaan.
Työhön haluttaisiin Marja Salon mukaan sitouttaa taloyhtiöiden hallitusten väki, kiinteistöpalvelut ja asukkaat. ”Neuvojana toimiva asukas voi omassa taloyhtiössään vaikuttaa isoonkin porukkaan. Myös oman taloyhtiön hyväksi syntyvät säästöt voivat olla neuvonnan onnistuessa suuret”, hän kannustaa.
Ekokumppanit valmistelee energianhallinnan kartoitusta ja koulutusta, jolla asukkaista saataisiin oman taloyhtiönsä energiaeksperttejä. Lisäksi alan palvelutarjontaa varten kehitetään energia-asiantuntijan koulutusohjelmaa ja pätevyysvaatimuksia yhdessä koulutukseen erikoistuneen SYKLIn kanssa. Asunto-osakeyhtiöiden energia-asiantuntijan palveluille laaditaan myös liiketoimintamallia, jota halukkaat yrittäjät voisivat käyttää mallina.

Pientaloille parempia palveluita

Mikkelin seudulla toimivalla Ekoleima Ay:llä on kehitettävänään pientaloille suunnattu palvelutarjonta. Mukaan on rekrytoitu neljä pk-yritystä, joita sparrataan palvelujen kehittämisessä. Työssä ovat mukana myös SYKLI ja Ekokumppanit.
Ainakin pientalojen energiaremonttien suunnittelusta ja talotekniikan määräaikaishuollosta uskotaan löytyvän liiketoiminnan mahdollisuuksia. Yksi alan haasteista on suunnittelun riippumattomuus.
”Nykyään esimerkiksi lämmitysjärjestelmän vaihtoa suunnitteleva pientalon omistaja on aika lailla laitetoimittajien armoilla. Ajatuksemme on, että suunnittelussa auttava ammattilainen voisi tarjota ainakin muutamia erilaisia ja laitetoimittajista riippumattomia vaihtoehtoja pientalon omistajalle”, tutkija Marja Salo sanoo.
Pientalojen ekosaneerauksen suunnittelijoille ollaan nyt laatimassa laajempaa koulutusta. Tätä työtä tekee Ekokoti-hankkeessa Suomen ympäristöopisto SYKLI, joka samalla kehittää suunnittelupalvelulle liiketoimintamallia. Suunnittelijoiden pilottikoulutus käynnistyi syksyllä. Siihen sisältyvät muun muassa pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa pientalokohteissa tehtävät harjoituskatselmukset.

Reaaliaikaista mittausta testataan

Asuntokohtaisen mittaamisen on jo entuudestaan havaittu vaikuttavan tehokkaaksi kulutukseen. ”Esimerkiksi asuntokohtainen vesimittari on tehokas. Ihmiset reagoivat niihin oikeasti”, Marja Salo sanoo.
Ekokoti-hankkeessa Varsinais-Suomessa toimiva kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia kehittää mittariksi laajempaa verkkosovellusta. Se kokoaisi kotitalouden reaaliaikaisen tiedon sähkön, veden ja polttoaineen kulutuksesta sekä jätemäärästä. Sovellusta testaamassa on kymmenkunta kotitaloutta.
Verkkosovellusten lisäksi Valonia selvittää myös ekokonsulentti-palvelun liiketoiminnallisia edellytyksiä.

Ilmastodieetti uusiksi

Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä Ekokoti-hankkeessa on koota kodin ympäristöreseptit yhteen. Keskeinen työkalu tässä on Ilmastodieetti-verkkosivusto, jonka kautta tuhannet suomalaiset ovat tutkineet omia ilmastovaikutuksiaan.
Sivusto julkaistiin jo vuonna 2010, kun YLE esitti Ilmastodieetti tv-sarjaa. Verkkosivuston avulla katsojat pystyivät vertaamaan omien tapojensa ilmastovaikutuksia tv-sarjassa ilmastodieetillä oleviin julkkisperheisiin.
Tutkija Marja Salo kertoo, että verkkosivustoa ollaan parhaillaan virittämässä uudelleen. Ensi vuoden puolella Ilmastodieetti kertoo käyttäjilleen aiempaa tarkempaa tietoa arjen ilmastovaikutuksista.
Tiedon jakaminen sähköisesti on tärkeää ja kätevää, mutta Ekokoti-hankkeessa SYKE etsii myös muita reittejä. Yhteistyömuotoja on haettu Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa.
”Olemme vierailleet lastensuojeluliiton perhekahviloissa. Aika monen perhekahvilan yhteydessä on jo esimerkiksi tavaranvaihtoa, ja nyt ideoimme, mitä muuta niissä voisi ympäristöasioiden saralla tehdä.”
Marja Salon mukaan perhekahviloiden kävijät ovat nostaneet esiin hyvin käytännönläheisiä asioita. Esimerkiksi ilmaston kannalta fiksu ruokavalinta, kasviproteiinin käyttäminen lihan sijaan, voi kilpistyä hyvien ja lapsille maistuvien reseptien puutteeseen. ”Pyöräilystä innostuneet ehdottivat esimerkiksi lapsiperheelle sopivan fillarikaluston esittelyjä perhekahvilaan”.

Julkaistu 13.12.2013 klo 12.45, päivitetty 3.2.2014 klo 17.33

Kohderyhmä: