Lähteiden havainnointikokeilu 2021

Auta selvittämään Pirkanmaan, Pohjanmaan,

 sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan lähteiden tila

Tarvitsemme sinun apuasi lähteiden tilan selvittämiseen. Lähteellä tarkoitetaan kohdetta, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle.

Tässä kesän ja syksyn 2021 kampanjassa Pirkanmaalla sekä syksystä lähtien myös Pohjanmaalla, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla kokeillen kehitetään kansalaishavaintoihin perustuvia luontokohteiden tilan tarkastuksia. Kokeilu on osa FEO-hanketta.

Näin voit osallistua ja auttaa

Klikkaamalla alla olevaa QR-koodia pääset suoraan havainnointikampanjan pääsivulle (uudelleenohjattuna), josta voi lähettää myös havaintoja, siellä annettujen tarkempien ohjeiden mukaan.

Juuri tällä hetkellä käytössä oleva pääsivu Havaitsemaan -teemalla "Lähteet" on aina osoitteen https://wwwi.ymparisto.fi/citobs/havaitsemaan_lahteet.html kautta löydettävissä: Kyseiseltä sivulta uudelleenohjataan aina oikeaan palveluun.

 • Karttaan on merkitty lähteitä. Käy tarkastamassa näkyykö paikalla lähteeseen viittaavaa vetistä tai märkää kohtaa vai onko lähde kuivunut tai tuhoutunut.
 • Jos löydät lähteen, lähetä siitä ja sitä ympäröivästä kasvillisuudesta kuvia sekä arviosi lähteen tilasta.
 • Jos löydät uuden lähteen, ilmoita myös siitä. Samasta lähteestä voi tehdä useampia ilmoituksia, varsinkin jos olet eri mieltä aiempien ilmoittajien kanssa vallitsevasta tilanteesta.
Havaitsemaan: Lähteet QR-koodi avaa verkkosivun https://wwwi.ymparisto.fi/citobs/havaitsemaan_lahteet.html
Havaitsemaan: Lähteet - https://wwwi.ymparisto.fi/citobs/havaitsemaan_lahteet.html © Creative Commons 0

Vinkkejä

Näet tarkastettavien lähteiden sijainnit  kartalla sinisinä 50 m ympyröinä tai pisteinä näytettävän kartan mittakaavasta riippuen.

Kartan oikeasta yläkulmasta voit vaihtaa taustakartaksi vaikkapa ilmakuvan (MML Ortokuva) tai jonkin muun taustakartan.

Voit tallentaa havainnon, jos kartta on zoomattu niin lähelle, että sijaintikunnan nimi on näkyvissä.

Vapauta kartalta oman sijaintisi kohtaan osoittava risti vasemman alakulman lukkosymbolista. Siirrä sitten tuo ilmoitettavan paikan osoittava risti löydetyn lähteen kohdalle. Risti pysyy jatkuvasti näytetyn kartan keskellä. Kartan vasemmasta yläkulmasta voit siirtyä koko näytön karttatilaan.

Klikkaa kysymyksille annettuja vaihtoehtoja, niin saat valitsemistasi vaihtoehdoista tietoja ja ohjeita. Uusi klikkaus samaan vaihtoehtoon poistaa klikatun vaihtoehdon valinnan.


Käytetty havaintoilmoitusten lähetyslomake


 
Citobs Open311 Widget: Kartta ja ilmoitusten lähetyslomake latautuu tälle paikalle
 

Ilmoitetut havainnot viimeisimmiltä 1000 päivältä: Onko tällä alueella lähde?

1: On - Lähde löytyi

2: Kuiva - Lähde löytyi, mutta se oli havaintohetkellä kuivunut

3: Ei - Tarkastettavalta alueelta ei löytynyt lähdettä

4: Tiedoksi - Kuvia ja lisätietoja tarkastettavasta alueesta


Kansalaishavainnointikampanja 2021: Ovatko lähteet säilyneet?

Kansalaishavainnoinnin tavoitteena on selvittää Pirkanmaan, Pohjanmaan sekä Keski- ja Etelä-Pohjanmaan  lähteiden tila. Lähteellä tarkoitetaan kohdetta, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle. Lähteet vaikuttavat lähiympäristönsä kosteus- ja lämpöolosuhteisiin, mikä vuoksi niiden ympärillä ja lähteissä esiintyy aivan omanlaistaan kasvillisuutta ja monia harvinaisia lajeja. Luontotyyppeinä ne ovat uhanalaisia.

Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan merkityistä lähteistä osan tiedetään hävinneen maankäytön muutosten seurauksena. Vielä ei kattavasti tiedetä mitkä lähteet ovat säilyneet ja mitkä ovat mahdollisesti tuhoutuneet. Kartalle rajattujen alueiden lähteiden tilannetta on tarkoitus käydä paikan päällä katsomassa.

Näiden tietojen keräämistä järjestävät tekijät ja hankkeet:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Pirkanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema / Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Suomen ympäristökeskus (SYKE) : Finnish Environment Observatory (FEO)

Havaintojen katseluun ja ilmoittamiseen sekä toisaalta havaintotoiminnan tulosten tarkastamiseen ja ohjaukseen ovat käteviä myös seuraavat sivustot

 

 • Pelkistetty ilmoituslomakekartta uusille havainnoille sopii tottuneen havaitsijan kännykkäkäyttöön: Ohjeet ja muut tiedot on karsittu pois näkyvistä klikattavan linkin taakse.
 • Kartan jo ilmoitetuista havainnoista voi liittää tiedoksi näkymään vaikkapa kunnan tai retkeilykerhon sivuille: Tämä kartta säilyy nähtävillä myös havaintoilmoitusten keräämisen lopettamisen jälkeen.
 • Havainnoinnnin edistymistä voivat ELY-keskukset ja paikalliset havaintotempausten järjestäjät tarkastella ja ohjata avoimen toiminnanohjaussivun karttalomakkeen avulla. 
  • Avoimella toiminnanohjaussivulla näkyvät kaikki ylläpitopyynnöt ja niiden mahdolliset vaihtoehdot tai kommentit.
 • ELY-keskusten ja SYKE ylläpidon yhteisiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi uusien tarkastettavien kohteiden ilmoittamista tai kohteiden poistoa varten on ilmoituslomakkeita valtionhallinnon Tiimeri-työtilassa.
  • Tiimeri-työtilan Havaitsemaan: Lähteet käytöstä voi tiedustella kansalaishavaintojen ylläpidosta, alla olevasta sähköpostiosoitteesta. 
  • Tiimeri-työtilan kautta toimitettuja ylläpitopyyntöjä priorisoidaan lähtökohtaisesti avoimen toiminnanohjauksen pyyntöjen edelle: Viime kädessä SYKE ylläpito esimerkiksi päättää miten mahdollisesti ristiriitaisia ylläpitopyyntöjä tulkitaan, selvitettyään eri kautta tulleita pyyntöjä. 
  • Pääsääntöisesti Tiimerissä oleviin lomakkeisiin annetaan käyttöoikeus vain SYKE ja ELY-keskusten työntekijöille, muut käyttävät vain yllä kerrottua järjestäjäryhmän avointa toiminnanohjaussivua

 

Käyttäjätuki, käyttöoikeudet ja tekniset tiedot

Kartalla näkyvän ilmoitusaineiston lähde, sen tietojen käyttölisenssi ja lomakkeella ilmoitettujen tietojen tallennusaineisto:

feowells_checkwellsinarea_service_code_202105171552518 /  CC4.0-BY SYKE, CitobsDB kansalaishavainnot.fi 

Kartalla esitetään julkaistut ilmoitukset viimeisimmiltä 1000 päivältä.

Tarkastettavien lähteiden kartta-aineisto on käytettävissä osoitteessa https://services2.arcgis.com/11yekre9tJo7Eqb5/arcgis/rest/services/Lahteet/FeatureServer

Havainnot saatavissa avoimena tietona API-rajapinnasta myös JSON muodossa.

Aineiston käyttöoikeudet ja vastuut, tietosuoja: SYKE CitobsDB käyttöehdot

Ilmoita kerätyssä aineistossa havaitsemistasi virheistä, kysy neuvoa ongelmatilanteissa tai lähetä parannusehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi

Julkaistu 2.6.2021 klo 16.21, päivitetty 13.9.2021 klo 10.30

Kohderyhmä: