Vaelluskalojen lisääntymisseuranta kutusoraikoilla

Huomautus sivuston käyttäjille:

Tämä sivusto ja sen avulla toteutettava havainnointi on vielä testausvaiheessa. Kysymyslomakkeita ja sivuja muutellaan ja niiden toimivuutta arvioidaan saadun palautteen perusteella.

 

Pienvesien kutusoraikoilla tapahtuva vaelluskalojen lisääntymisseuranta

Tältä sivustolta löytyvien havaintojen ilmoituslomakkeiden avulla voit kertoa vaelluskalojen, erityisesti taimenen, lisääntymiseen ja poikastuotantoon liittyvistä havainnoista. Havaintoja tehdään virtavesissä (joet ja purot), eri vaiheissa jäätöntä kautta keväästä syksyyn. 

Vaikka tällä sivustolla esitellyt ilmoituslomakkeet ja muut ohjeet onkin tarkoitettu lähinnä pienvesien, erityisesti purojen kutusoraikkojen seurantaan, voidaan niitä soveltaen käyttää myös näitä suuremmissa jokikohteissa. Erityisesti on kuitenkin huomattava, että kutusoraikkoa pitäisi tarkastella puron tai joen rannalta, vedessä kahlaaminen voi aiheuttaa poikasten tai mädin kuolemista tai vahingoittumista etenkin keväisin.

Havaintoja ja havaintopaikkoja

Kartta viimeaikaisista pienpoikashavainnoista keväisiltä kutusoraikoilta.

Havaintoja kerätään julkisilta havaintopaikoilta (kartta). Käyttökelpoisimmat pienpoikashavainnot syntyvät tällaiselta yhteiseltä havaintopaikalta, hämärässä tai pimeässä keinovalolla rantaviivan vettä valaisten.

Voit ilmoittaa oman uuden pienpoikashavaintosi tästä

Voit kertoa myös muista kalahavainnoista sekä veden määrän tai olosuhteiden vaihtelusta tällä lomakkeella

Mikäli havaitset veden saastumista tai muuta tahallista vaelluskalojen kutusoraikkojen häirintää, ilmoita asiasta poliisille. Muistiinpanoja tällaisista tapauksista on nähtävillä tällä lomakkeella, jolla ilmoituksia myös kerätään.

Havaintojen ilmoitusmahdollisuuksia

 1. Kutusoraikkojen sijainti ja kunto
  1. Kutusoraikot jotka ovat yleisesti ja julkisesti tiedossa ja joilta toivotaan havaintoja:
   1. Ilmoita kutusoraikko julkisesti seurattavaksi
     jo julkiseen tarkkailuun otetuista soraikoista, ilmoita kukin paikka vain kerran
   2. Perusta julkisten havaintojen havaintopaikka esimerkiksi pienpoikaslaskentoja varten
    Kartta jo julkiseen tarkkailuun otetuista havaintopaikoista, ilmoita kukin paikka vain kerran
  2. Pienpoikashavainnot keväällä
   1. Pienpoikashavaintojen lähettäminen julkisilta havaintopaikoilta
  3. Eläimistön sekä veden määrän ja laadun vaihtelu kutusoraikoilla
   1. Kutusoraikoilla virtaavan veden ominaisuuksien ja kalahavaintojen ilmoittamislomake
    1. Vedenkorkeushavainnot pysyviltä havaintopaikoilta tai yleensä
    2. Virtausnopeusmittaukset ja virtauksen nopeuden muu havainnointi
    3. Veden kirkkaus, lämpötila, väri ja muut vedenlaadun piirteet
    4. Havainnot kutusoraikoille kutemaan nousseista vaelluskaloista tai poikasista eri kehitysvaiheissaan
   2. Havaintojen ilmoittaminen muista kalalajeista, hyönteisten toukista tai muista kutusoraikon kannalta merkittävistä eliöistä . 
   1. Muut havainnot ja ilmoitukset, esimerkiksi 
    1. Havaintopaikalla tapahtuneet ympäristön tilan muutokset, roskaantuminen/saastuminen, hetkelliset vedenlaadun vaihtelut, tulvat/kuivumiset ja muut merkittävät tapahtumat.
    2. Havainnonilmoituslomake uusista ja vanhoista kutupesistä tullaan lisäämään tarvittaessa: Näitä on hankala havainnoida niin, että ei koskessa kahlaamalla häiritsisi vaelluskalojen poikasia ja muuta vesiluontoa kohtuuttomasti.  
    3. Jos patoja ja tierumpuja on korjattu tai muutettu niin että nousueste on poistunut tai muuttunut, voit ilmoittaa havaintosi asiasta tällä karttalomakkeella.

   Havainnointiohjeita

   Havaintoja pienpoikasmääristä pyritään tekemään eri vuosina aina samoilta paikoilta, esimerkiksi erikseen kunnostettujen kutusoraikkojen tilan ja kehityksen seuraamiseksi. Jotta eri vuodenaikojen ja vuosien havaintoja voisi yhdistää, havaintoja kerätään aina samoilta valituilta, yhteisesti ilmoitetuilta ja mielellän myös maastoon merkityiltä havaintopaikoilta. Ne ovat  noin 10 neliömetrin kaistaleita purojen tai jokien rantaviivasta, kutusoraikon kohdalla olevia 'laskenta-aloja', joita saattaa olla useitakin samalla koskialueella.

   Julkisesti tiedossa oleville havaintopaikoille ja pysyville seurantapaikoille saatetaan kiinnittää tarroja tai kylttejä: Niissä saatetaan viitata  tähän havaintopaikkaohjeiden sivustoon.

   Havaintoja ja niihin perustuvia kunnostuspäätöksiä päätetään ja toteutetaan useissa erilaisissa hankkeissa ja yhteistyöverkostoissa. Niitä esitellään tällä sivulla.

   Palautetta havainnoinnista voi lähettää osoitteeseen

   havaitsemaan -yhteyssähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi
    

    

    

  Julkaistu 10.5.2019 klo 9.48, päivitetty 20.5.2021 klo 3.05

  Kohderyhmä: