Ohjeita tietosuojasta ja yhteiskäytöstä

Mitä tiedoilla tehdään?

Havaintotietoja voidaan julkaista SYKEn sisäiseen ja yleiseen käyttöön, yhdistellä muihin tietoihin ja niistä voidaan tehdä tilastollisia yhteenvetoja. Tietojen avulla voidaan tehdä myös erilaisia arvioita ja päätöksiä – tiedon käyttäjän vastuulle jää arvioida kuinka luotettavina hän tietoja pitää.

Ainoa käyttörajaus koskee havaitsijoiden ja palautteenantajien henkilöllisyyttä: käyttäjän henkilöä ja yksittäistä päätelaitetta ei yksilöidä tai pystytä selvittämään havaintotiedoista, varsinkaan jos niitä ei johonkin kenttään ole suoraan kirjoitettu. Niin myös Facebook, Twitter tai muu tunnistautuminen on meille vain havaitsijan tunnuskoodi, joka kertoo, kertonee että ryhmä havaintoja on saman henkilön tekemiä.

Havaintotietojesi käyttöoikeudet tietojen jatkokäsittelyssä

Jäänlähdön seuranta -havaintolomakkeella tai muilla kokeiltavilla kansalaishavaittavilla aiheilla tehtäviin havaintoihin pätee seuraava teksti: "Lähettämällä havaintosi teksti- ja kuvatiedot alla olevalla painikkeella Suomen ympäristökeskukselle luovut niitä koskevista kaikista oikeuksista CC0 1.0 Yleismaailmallinen tahdonilmauksen mukaisesti. Havaintosi voidaan näin antaa avoimesti tietoa tarvitsevien käyttöön, jatkojalostettavaksi ja esimerkiksi käytettävänä osana kaikkien havaitsijoiden havainnoista tehtäviä yhteenvetoja."

Voit perehtyä aiheeseen laajemmin Creative Commons -verkoston sivuilla.

Miksi tekijänoikeuksista puhutaan havaintojen yhteydessä?

Kuville ja teksteille, niiden yhdistelmille ja kokoelmille syntyy niiden tekemisen yhteydessä tekijänoikeuksia, jotka turvaavat näiden teosten tekijöille omistusoikeuden työnsä tuloksiin. Näin esimerkiksi kirjailija tai valokuvaaja voi ansaita elantonsa tuottamalla tekstejä tai kuvia ilman, että joku ilman tekijän suostumusta myy omaksi hyödykseen toisten tekemiä taidekuvia tai kirjoituksia.

Tekijänoikeudet syntyvät automaattisesti silloin, kun luodaan jotain teokseksi tulkittavaa, joten havainnonteon yhteydessä otettavia kuvia koskevat samat säännökset: Niitä ei voi niin vain kopioida, käyttää ja kerätä, havaintojen tekijöiden kanssa sopimatta.

Havaintoaineistoja suurelta ihmismäärältä kerättäessä henkilökohtainen aineiston oikeuksista sopiminen olisi kallista, varsinkin kun yksittäisen erillisen havainnon arvo jäisi tyypillisesti pieneksi. Mikäli havaintoja on paljon ja ne ovat tietoa tarvitsevien käytettävissä, aineiston arvo yhteiskunnalle ja käyttöarvo sen jäsenille voi puolestaan olla hyvin suuri.

On myös tärkeää, ettei jälkikäteen kootuista aineistoista tarvitse poistaa havaintoja käyttöoikeusriitojen takia. Jos vaikkapa erityisen paljon tavallisuudesta poikkeavia havaintoja ei enää olisikaan tilastoitavina, käytettävissä olevista aineistoista laskettavat yhteenvedot ja tunnusluvut saattaisivat muuttua virheellisemmiksi verrattuna todella vallinneeseen tilanteeseen.

Tämän takia harrastajien tekemiä havaintoaineistoja pyritään keräämään talkoohengessä. Havaintojen tekijät ilmoittavat, etteivät he halua tekijänoikeuksiinsa vedoten korvauksia tai muita oikeuksia, ja havaintojen kerääjät sitoutuvat samanlaisiin sääntöihin julkaistessaan keräämänsä havaintoaineistot. Havaintoaineistojen käyttäjät voivat sitten vapaasti käyttää niitä tietoja, joita aineistoihin on koottu, samanlaisin yhteisin ehdoin.

Mitä tämä CC0-juttu on – ja mistä oikein luovun?

Creative Commons Zero, eli ”CC0 1.0 Yleismaailmallinen” on ilmoitus tahdosta olla käyttämättä ja vetoamatta tekijänoikeuksiin ja muihin vastaaviin oikeuksiin luovutetun aineiston, tässä siis havaintotietojen kuvien, aika ja paikkatietojen sekä tekstinä välitettyjen tietojen osalta. Käyttöä ei mitenkään näissä ehdoissa muuten rajoiteta, kuin että aineistoa ei saa levittää eteenpäin muuten kuin vastaavilla ehdoilla. Tämä on tyypillinen ja käyttökelpoinen tapa julkaista sellaista aineistoa, jonka pitäisi olla mahdollisimman monen mahdollisimman helposti saatavissa ja käytettävissä.

Aineisto ei sisällä eikä sen keräämisen yhteydessä kerätä havaitsijoiden henkilötietoja: Ei edes nimeä, vaan nimimerkki jää lähinnä havaitsijan itsensä keinoksi tunnistaa omat havaintonsa. Tämän takia toinen yleisten havaintoaineistojen keräämisessä tyypillisesti käytetty lisenssi CC4-BY ei sovellu käytettäväksi: Se vastaa muuten CC0:aa mutta aineistojen yhteydessä on mainittava sen tuottajan nimi.

Kaikki havaitsijat eivät halua havaintojensa aikoja ja paikkoja tai henkilöllisyyttään julkaistavaksi tai aineistoina leviteltäväksi. Lisäksi havainnon tekijän nimeä ei voida havainnon tekemisen yhteydessä täysin varmistaa, joten CC0 oli selkein tapa kerätä havainnot myös kaikenlaista ammattikäyttöä varten.

CC0 lisenssin avulla kerättyjä aineistoja voi samanlaisin ehdoin julkaista käytettäväksi. Kaikkia havaintoja ei kuitenkaan tarvitse julkaista sellaisenaan, vaan aineistosta voidaan esimerkiksi korjata vesistöön osumattomat havaintopaikat niin, että ne sijaitsevat ilmeisimmin havaituilla vesialueilla. Lisäksi voidaan poistaa havainnot jotka ilmeisimmin on ilmoitettu väärään paikkaan tai vaikkapa erikseen merkitä tai poistaa ilmiselvästi virheelliset havainnot.

Voit perehtyä aiheeseen laajemmin Creative Commons -verkoston sivuilla.

 

Julkaistu 23.4.2018 klo 12.21, päivitetty 4.12.2018 klo 11.32
Aihealue:
Kohderyhmä: