Kansalaishavaintojen yhteistyö

Julkisen hallinnon suositus kansalaishavainnoista

Kansalaishavaintotoimintaa ja kansalaistiedettä varten pyritään kehittämään kaikille viranomaisille yhteisiä käytäntöjä. Näiden avulla eri toimijat voisivat tuottaa yhteentoimivia aineistoja ja palveluita. JHS- eli julkisen hallinnon suosituksilla ohjataan eri toimijoita tuottamaan tietoteknisiä järjestelmiä, jotka toimivat sekä käyttäjän että palvelun tuottajan kannalta hyvin yhteen.

Julkisen hallinnon suositus 202 (JHS202) "Kansalaishavainnot" käsittelee kansalaishavaintotoiminnan tavoitteiden asettelua, osallistujien motivointia ja teknistä toteuttamista. Suosituksen tavoitteena on helpottaa uuden kansalaishavaintotoiminnan suunnittelua ja järjestämistä sekä parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Suositus sisältää hyviä käytäntöjä ja ohjeita toimijoille, jotka hyödyntävät tai aikovat hyödyntää kansalaisilta kerättäviä ympäristö- ja muita havaintoja omassa toiminnassaan.

Kansalaishavainnot -työryhmiä

Tutkimuslaitosten yhteenliittymäm (Tulanet) piirissä on vuodesta 2017 toiminut yhteistyöryhmä kansalaishavaintotekniikoiden kehittämiseksi yhteisesti eri suomalaisten tutkimuslaitosten piirissä. Se toimii yhteistyössä eri yliopistojen, yritysten, yhdistysten sekä muiden toimijoiden kanssa. Yhteisen sisäisen ohjesivuston lisäksi sen näkyvänä yhteistyön tuotoksena on edellämainittu JHS202 Kansalaishavainnot -ohjeistus. Työryhmän työllä pyritään edistämään kansalaishavaintojärjestelmien yhteentoimivuutta, esimerkiksi suunnittelemalla ja toteuttamalla aiheeseen liittyviä yhteistyöhankkeita. Työryhmän koollekutsujana ja koordinaattorina toimii Timo Pyhälahti (SYKE).

Suomen ympäristökeskuksessa toimii kansalaishavainnot -työryhmä. Se tuottaa CitobsDB järjestelmään ja muuhun kansalaishavaintotoimintaan liittyviä teknisiä järjestelyitä ja neuvontapalveluita, myös SYKE:n yhteistyöhankkeille. Työryhmä järjestää havaitsemaan -sähköpostioisotteen avulla tarjottavan kansalaishavaitsijoiden neuvonnan yhteistyössä toteutettavissa kampanjoissa ja muut CitobsDB palvelut.

Suomen ympäristökeskuksessa toimii myös Kansalaistiede -ryhmä, tiiviissä yhtestyössä teknisen ja käytännöllisen toteuttamisen kansalaishavainnot- ryhmän kanssa.

Kaikkiin edellämainittuihin työryhmiin on kansalaishavainnoinnin käyttöönotosta ja toiminnan organisoimisesta  kiinnostuneiden tutkijoiden, tutkimusryhmien, yritysten ja yhdistysten yhteysosoitteena sama sähköpostiosoite:

 
 
kanslaishavainnot -ryhmän yhteissähköpostiosoite SYKEssä
 
Julkaistu 19.9.2018 klo 14.56, päivitetty 11.1.2019 klo 14.04
Kohderyhmä: