SYKE CitobsDB käyttöehdot

Yleistä käyttöluvista, vastuukysymyksistä ja tietosuojasta

Tältä sivulta voit tarkastella kansalaishavaintotoimintaan liittyvien henkilötietojen tietoturvailmoituksia ja havaintoilmoituksilla kerätyn tietoaineiston käyttöoikeuksia ja käyttäjiä koskevia velvollisuuksia. Kaikkia kansalaishavaintojärjestelmään tallennettuja tietoja koskevat samoilla lupaehdoilla määritellyt käyttäjän oikeudet, velvollisuudet ja tietosuojakäytännöt.

Mikäli edustamasi organisaatio (tutkimuslaitos/tutkimusryhmä, yliopisto tai muu oppilaitos, yhdistys, yritys,...) on kiinnostunut tuottamaan avoimia kansalaishavaintoja SYKE kansalaishavaintojärjestelmän tarjoamiin ilmoituspalveluihin, on toiminnan mahdollisuuksista lisätietoja sivulla Joukkoistamisjärjestelmän CitobsDB käyttöoikeuksien ja API-avaintunnuusten sopimuspohjat

Järjestelmän käyttölupa avoimelle tiedolle

Kansalaishavaintojärjestelmä CitobsDB:n kautta tavallinen käyttäjä saa nähtäväkseen vain avointa tietoa, jota voi hyödyntää Creative Commons 0 tahdonilmaukseen perustuen, kunhan sen lähteeksi mainitaan SYKE ja käyttöluvaksi CC4.0-BY. Kun viitataan tietyn ilmoituspalvelun keräämään, tietyllä kysymyspatterilla kerättyyn tietoon, on tuon ilmoituspalvelun palvelutunnuskoodi ilmoitettava. Muutamia esimerkkejä:

  • Esimerkki ilmoituspalvelun sisältöä tarkemmin kuvailevasta lähteen ilmoitusvaihtoehdosta:
    Sinilevätilanne (algaebloom_service_code_201808151546171) kansalaishavaintoilmoitukset Lähde: CC4.0-BY SYKE, kansalaishavaintojärjestelmä CitobsDB kansalaishavainnot.fi 

  • Esimerkki lyhyestä ilmoituksesta saman aineiston lähteestä:
    algaebloom_service_code_201808151546171 / CC4.0-BY SYKE, CitobsDB kansalaishavainnot.fi

Palvelussahan jaetaan kanalaisten tekemiä ilmoituksia asioiden tilasta, ja tiedon avoimessa jakelussa ovat ilmoitukset, jotka eivät ilmeisesti ole virheellisiä. Havaintojen luotettavuuden ja kattavuuden sekä muun käyttökelpoisuuden arviointi jää niiden käyttäjälle, kansalaishavaintojärjestelmä vain tarjoaa ne tarvittaessa käytettäväksi. 

Mikäli ilmoitetuissa havainnoissa on selkeitä virheitä, asiattomuuksia, virheellisesti täytettyjä havaintotietokenttiä tai muita sisältöön liittyviä ongelmia, pyydetään niistä ilmoittamaan järjestelmän CitobsDB ylläpidolle, joka harkintansa perusteella ennen pitkää voi ne poistaa avoimen tiedon jakelusta. Ilmoituksen voi esimerkiksi lähettää osoitteeseen 

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi
 

 

 

 

Järjestelmän käyttölupa suljetulle tiedolle 

CitobsDB tietokantaan voi myös tallentaa tietoja suljetussa tilassa, siten että ne eivät näy julkisena avoimena tietona: Nämä tiedot voivat olla luottamuksellisia tai järjestelmien toiminnan ohjaamiseen littyviä, tai ne voivat olla  virheellisiä tai muuten epäluotettavia tms niin, että niitä ei pitäisi käyttää osana edes osittain luotettavana pidettyjen havaintojen joukkoa. Suljettuja tietoja ei voi nähdä havaintojen verkkoilmoituslomakkeilla (Citobs Open311 Widget, joko ilmoituslomakkeena tai havaintoja esittävinä karttoina), eikä niitä jaeta paikkatietojen rajapintapalveluissa. Järjestelmän tavallisen käyttäjän ei pitäisi saada suljettuja tietoja käyttöönsä muistakaan palveluista, ellei hänellä jostain syystä olisi niiden käyttämiseen erikseen sovittua käyttötarkoitusta.

Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos yksittäinen kansalaishavaintotieto on suljettu pois avoimesta levityksestä, tähän on olemassa syy tai vahva epäilys. Tällaisia tietoja käyttöönsä saaneenkaan ei siis pitäisi niitä käsitellä ilman sovittua käyttötarkoitusta, eikä niitä saisi ilman yhtä hyvää syytä levittää edelleen muiden tietoon. 

Suljetun tiedon yleiset käyttöluvat on määritelty käyttöluvan yhteydessä. Yleensä tällaisten tietojen käyttöön liittyy vielä näiden lisäksi erikseen määriteltyjä tapauskohtaisia ehtoja.

Henkilötietojen suoja ja kansalaishavaitojärjestelmä

CitobsDB järjestelmään ei yleisesti ottaen kerätä tietoa henkilöistä tai havaitsijoiden ominaisuuksista. Ainut selkeä poikkeus pääsäännöstä ovat API-yhdyshenkilöiden yhteystiedot: Näiden osoitteiden ja tietojen avulla käsitellään ja myönnetään käyttöoikeuksia kansalaishavaintojärjestelmä CitobsDB:hen tietoja syöttäville joukkoistamisjärjestelmille. Niiden ylläpidon vastuuhenkilöihin on tarpeen tullen saatava yhteys.

Vaikka havainnon tiedot eivät sisällä henkilötietoja, voivat tietoja syöttävät joukkoistamisjärjestelmät tai jopa havaitsijat itse tallentaa niiden mukaan niinsanottuja pseudonymisointitunnuksia: Muille merkityksettömän kirjain- ja numerosarjan avulla havaitsija voi tunnistaa oman havaintonsa tai joukkoistamisjärjestelmä eri käyttäjiensä ilmoittamat tiedot. Tyypillisesti tällaiset tiedot tallennetaan kenttään "Havaitsija- ja havaintokertatunnus", ja siihen viitataan yleisesti "pseudonyme" -tietona.

Näissä menettelyissä joukkoistamisjärjestelmän ylläpitäjä vastaa näiden tunnusten avulla merkittyjen havaintojen ilmoittajien henkilötietojen suojasta: Ne henkilötiedot on tallennettu jonnekin muualle kuin CitobsDB järjestelmään.  Niiden ylläpitäjä ei saa julkistaa listaa, jolla pseudonymisointitunnusten koodit ja ilmoittamisen henkilöt voidaan yhdistää toisiinsa. Tällaista listaa kutsutaan pseudonymisointiavaimeksi.

API-yhdyshenkilöiden tietosuojailmoitus

API-yhdyshenkilöiden tietosuojailmoitus on tämän sivun liitteenä. Heiltä kerätään yhteystiedoiksi nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ja ne yhdistetään joukkoistamisjärjestelmän ja sitä ylläpitävän organisaation tietoihin.

SYKE:n ylläpitämien havaitsijoiden henkilötietojen tietosuojailmoitus

Yleensähän SYKE kerää tietoja ympäristöstä, eivätkä havaitsijan henkilö tai henkilökohtaiset ominaisuudet ole kiinnostuksen kohteena. Anonyymin tiedon kerääminen sopii hyvin havaintojen keräämiseen yleisesti havaittavissa olevasta tilanteesta.

SYKE saattaa joistain ilmiöistä havaintoja kerätessään myös itse käyttää pseudonymisointitietoja ja niiden avulla omissa joukkoistamisjärjestelmissään koodata tai pyytää havaitsijoita merkitsemään havaintotietoihin merkintöjä, joilla havaitsijan henkilöllisyyden voi selvittää. Näin pyritään esimerkiksi varmistamaan ja arvioimaan havaitsijoiden osaamistasoa asiantuntemusta tai vaikkapa kasvilajien tuntemusta vaativissa tehtävissä. Näiden joukkoistamisjärjestelyiden osalta SYKE on siis rekisterinpitäjänä vastuussa myös tietosuojasta.

Kaikille tällaisille joukkoistamisjärjestelyille on kansalaishavaintojärjestelmän yhteydessä annettu yhteinen tietosuojailmoitus. Näidenkään yhteydessä henkilötietoja ei tallenneta CitobsDB järjestelmään. 

 

Velvollisuuksista

Tärkein joukkoistetun tiedonkeräyksen velvollisuus käyttäjälle on toimittaa mahdollisimman käyttökelpoisia ja asioista mahdollisimman oikean kuvan antavia havaintotietoja ja muita ilmoituksia. Mikäli havaintoaineistoissa havaitaan virheitä, näistä pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi
 

 

 

 

Havaitsemaan -osoitteeseen voi myös ilmoittaa ongelmatilanteista, kysyä neuvoja havaintojen tekemiseen ja antaa palautetta ja parannusehdotuksia. Havaitsemaan -osoite vastaa virka-aikaan ja viestien käsittelyajat saattavat olla pitkiä,  viestin sisällöstä riippuen.

Julkaistu 27.11.2019 klo 15.31, päivitetty 2.12.2019 klo 18.15
Aihealue:
Kohderyhmä: